Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Marktvisie

Video

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin het initiatief.

Als “bouwers van Nederland” excelleren we door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. De terugloop in investeringen in de sector leidt ertoe dat marktpartijen forse concurrentie ondervinden en aanpassingen in de organisatie en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen staat hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk bij de uitvoering van projecten. Het leidt er ook toe dat de ruimte klein is om in innovatie te investeren. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zien deze ontwikkelingen onder ogen en trekken samen op om het tij te keren. Wij willen als sector vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er valt veel te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen.

Met één doel voor ogen

Met één doel voor ogen

In een gezamenlijk en structureel (leer)proces maken we de sector klaar voor de toekomst en lossen we de huidige problemen in de bouw en infra op. Dat is hard nodig: de complexiteit van ruimtelijke vraagstukken neemt toe. Steeds vaker gaat het erom in de openbare ruimte functies voor mobiliteit, wonen, werken en recreëren slim te combineren. Daar komt bij dat de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zich in een hoog tempo voltrekken. Door meer en beter samen te werken maken we het met elkaar mogelijk om hier snel en flexibel op in te spelen.

In de gehele keten van opdrachtgevers, opdrachtnemers, hun leveranciers, kennisinstituten en eindgebruikers bevorderen we een open dialoog over de behoeften en ambities. In samenspraak stellen we het gemeenschappelijke doel van een project vast en kiezen we de beste oplossing. Kansen en risico’s brengen we samen en al in een vroeg stadium in kaart. In de opdracht maken we ruimte voor innovatie en duurzaamheid, maar ook voor risicobeheersmaatregelen en het opvangen van tegenvallers. Door een gezamenlijk doel als uitgangspunt te nemen, werken we aan openheid en oplossingsgerichtheid bij knelpunten. Dat draagt bij aan een sfeer waarin we elkaar binnen de samenwerking aanspreken en ook problemen constructief oplossen.

Samen zijn we verantwoordelijk

Samen zijn we verantwoordelijk

Alle spelers in de keten hebben invloed op het functioneren van de sector en nemen de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Hiervoor zitten we vroegtijdig en vaak met elkaar aan tafel. Vroegtijdige marktbenadering is een van de instrumenten om de kennis, kunde en creativiteit van de markt optimaal te benutten. Zo analyseren we samen de opgave, zoeken we naar de beste oplossing en bepalen we welke vorm van samenwerking het beste past. We benutten de ruimte die de aanbestedingswet biedt en kiezen voor een rolverdeling die het beste past bij de opgave. Dat kan zijn in de klassieke verhouding van opdrachtgever-opdrachtnemer, maar ook in co-creatie of door alliantievorming.

We opereren in een markt waarin partijen vaak meerdere rollen tegelijk vervullen. Zo zijn hoofdaannemers op hun beurt ook weer opdrachtgever voor toeleveranciers en is het belangrijk dat zij als zodanig ook aanspreekbaar zijn op hun rol. Het gaat erom dat elke schakel in de keten zich bewust is van de rollen en de bijbehorende verantwoordelijkheden en hier naar handelt. Zo zorgen we dat wat er gebouwd en ontwikkeld wordt daadwerkelijk beantwoordt aan de maatschappelijke opgave en de behoefte van gebruikers.

Prestatie en kwaliteit centraal

Prestatie en kwaliteit centraal

We stellen als opdrachtgevers en opdrachtnemers de prestatie en kwaliteit centraal. Ieder vanuit zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid. Wij erkennen dat kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap nu eenmaal zijn prijs heeft. Het verbeteren van onze kwaliteit is een continu proces. Samen werken we daarom aan een sector die kennis en ervaring uitwisselt. We leren van elkaar, zowel bij de planvorming en de uitvraag als bij de uitvoering en de evaluatie van bouwprojecten. Zo zijn we in staat om te innoveren en faalkosten te reduceren. Daar worden we allemaal wijzer van.

Ruimte voor duurzaamheid en innovatie

Samen blijvend vernieuwen en ontwikkelen is de route naar een duurzame toekomst. Daarom creëren we ruimte voor innovatie en voor samenwerking. Samen werken we aan CO2-reductie, circulair gebruik van grondstoffen en het toepassen van nieuwe (data)technologie. Het ondernemerschap, het investeringsvermogen en de creativiteit van marktpartijen benutten we volop; en duurzaamheid zien we als integraal onderdeel van de opgave. Dit levert een wezenlijke bijdrage aan de concurrentie- en innovatiekracht van de gehele sector.

Marktvisie: samen maken we het mogelijk

Op een andere basis samenwerken is al lang geen toekomstmuziek meer. Er zijn tal van voorbeelden waarin partijen met (en van) elkaar leren en oplossingsgericht samenwerken. Die voorbeelden delen we en nieuwe inzichten passen we zo veel mogelijk toe. Door elkaars kennis, professionaliteit en creativiteit maximaal te benutten werken we samen aan hetzelfde doel: oplossingen die gewaardeerd worden door de Nederlandse samenleving.

Om de Marktvisie te realiseren spreken Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en de brancheverenigingen elkaar periodiek over het veranderproces. Belangrijke thema’s die de samenwerking in de sector beïnvloeden houden we hoog op de agenda. Of het nu gaat om risicoverdeling, transactiekosten of informatiedeling: we bepalen gezamenlijk de concrete acties in dit kader en voeren die uit.

We betrekken daarnaast nieuwe deelnemers die zich aan de Marktvisie willen committeren. Zo versnelt de beweging en zorgen we er samen voor dat de Marktvisie werkelijkheid wordt.

Video

Videoverslag (samenvatting) van het debat ‘De Bouw Draait Door’ tijdens de presentatie van de Marktvisie.

Video

Videoverslag (samenvatting) van de ondertekening van de Marktvisie, met o.a. Melanie Schultz van Haegen, Stef Blok, Jan Hendrik Dronkers en Daan Sperling.

Video

Videoverslag (uitgebreid) van de presentatie en ondertekening van de Marktvisie.

Download

Download hier de volledige tekst van de Marktvisie. In Deel 1 zijn de gezamenlijke ambitie, de voorwaarden en de gezamenlijke afspraken voor het vervolg omschreven. In “Samen Samenwerken, de gezamenlijke eerste stappen richting implementatie van de Marktvisie” (Deel 2) maken we duidelijk wat we concreet samen gaan doen.

IK ONDERTEKEN DE MARKTVISIE

De Marktvisie

De leidende principes

DEEL UW MENING OP SOCIAL MEDIA

De Marktvisie en de leidende principes zijn ondertekend door

2 december 2016 om 15:51
André Salomonson
Programma manager Professionals in PPS bij ResetManagement
2 december 2016 om 14:21
Coos Koster
Directeur/eigenaar bij Coos Koster Consultancy
1 december 2016 om 10:15
Alex van Gilst
Sr. projectmanager bij Movares Nederland B.V.
30 november 2016 om 22:55
Margriet Kruse
adviseur integrale projecten bij ABT bv
30 november 2016 om 21:53
Harmen Dikkers
Directeur operationele verbeteringen bij BAM Infra Nederland
30 november 2016 om 11:22
Gerard Schenkel
manager Zandwinning & Planontwikkeling bij Roelofs
29 november 2016 om 21:43
Gijs Antonissen
Ontwerpcoördinator bij Mobilis | TBI
29 november 2016 om 11:10
François Lelieveld
Directeur bij Istimewa Elektro
28 november 2016 om 22:32
Hanneke van Hengstum
directeur Rail & Openbaar Vervoer bij Arcadis Nederland B.V.
28 november 2016 om 16:45
Peter Gelink
Rayonmanager bij Roelofs
28 november 2016 om 16:16
Maurice van Rooijen
Innovatie strateeg bij Movares Consultants & Engineers
28 november 2016 om 16:09
ing A. Steenbergen
manager Asfalt & Techniek bij Roelofs Den Ham
28 november 2016 om 15:08
Remco van Dam
contractmanager bij Rijkswaterstaat
28 november 2016 om 11:43
A.F. van Vliet
Commercieel directeur bij Civiele technieken deBoer bv
28 november 2016 om 9:43
Hans Ramler
Directievoorzitter bij BAM Infraconsult
27 november 2016 om 19:50
Marije Huurdeman
HR Directeur bij BAM
24 november 2016 om 21:53
Koen Klooster
Directeur bij Karbonik BV
24 november 2016 om 9:30
Piet André Huistra
Contractmanager bij Rijkswaterstaat (PPO)
24 november 2016 om 9:26
Geert Vossen
Projectcoördinator, Systems Engineering bij Tauw
24 november 2016 om 8:29
Paul Quist
Ontwerpcoordinator bij Mobilis TBI
23 november 2016 om 23:29
Maarten Hellemans
contract manager bij Spie
23 november 2016 om 12:24
Mark van Dord
Tendermanager / Projectmanager bij BAM
23 november 2016 om 12:07
Gerrold Steenbergen
Hoofd bedrijfsbureau bij Reimert Bouw- en Infrastructuur BV Almere
23 november 2016 om 11:34
Joost de Bruijn
directeur bij DAT.Mobility
22 november 2016 om 11:59
Massaut
Account Executive bij SAS Nederland B.V.
22 november 2016 om 11:03
Haike van Lottum
Senior Geotechnisch Adviseur bij Mobilis | TBI
22 november 2016 om 8:58
Remco Lensen
Hoofd Ontwerpafdeling Mobilis bij Mobilis TBI
22 november 2016 om 8:28
André Schröder
Ontwerpcoördinator bij Mobilis | TBI
22 november 2016 om 8:19
Hatice Cigdem Demirel
PhD bij Rijkswaterstaat
21 november 2016 om 11:21
Danny Boogert
Projectadviseur UAV-GC contracten & aanbestedingen bij Tauw
21 november 2016 om 7:38
Arjan Verweij
Afdelingshoofd Waterbouw bij Sweco
18 november 2016 om 14:36
Cécile Cluitmans
Sectorleader Rail, Public Transportation & (Air) Port Authorities bij Arcadis Nederland BV
17 november 2016 om 20:44
Lennard Heij
Directeur bij BAM Infra Projecten
16 november 2016 om 14:26
Josje Minnema-van der Kemp
Bedrijfsjurist bij BAM Infra Nederland B.V.
16 november 2016 om 13:49
Marja Hamilton-Huisman
Programmamanager SSRS bij Rijkswaterstaat
15 november 2016 om 15:11
Mervyn Suurmond
Senior Projectleider bij TAUW bv
15 november 2016 om 10:46
Barend Azn van Doorn
Directeur bij Van Doorn Geldermalsen BV
15 november 2016 om 10:45
Barend Ezn van Doorn
Directeur bij Van Doorn Geldermalsen BV
15 november 2016 om 8:50
Ronald Wouters
contractmanager bij BESIX
14 november 2016 om 21:15
Kommer den Uil
Hoofd KAM bij BAM Infra Nederland bv
14 november 2016 om 20:24
Paul Bleijenberg
Projectleider bij Dura Vermeer
14 november 2016 om 15:16
Martin Schönfeld
Directeur/eigenaar bij Qjobs Professionals voor Bouw en Infra
14 november 2016 om 14:38
marielle de kleijn
Adviseur bij Wagemaker
14 november 2016 om 14:38
marielle de kleijn
Adviseur bij Wagemaker
14 november 2016 om 13:43
Jurgen Herbschleb
Hoofd Adviesgroep Transport & Planning Amsterdam bij Royal HaskoningDHV
14 november 2016 om 11:03
John van Mourik
Tendermanager bij Heijmans Utiliteit
11 november 2016 om 16:27
Gijs Termeer
Manager CO2-Prestatieladder bij SKAO
11 november 2016 om 12:30
Martijn de Jong
Adviseur bij Rijkswaterstaat
11 november 2016 om 10:15
Tom van Eck
Accountmanager bij Bouwend Nederland
11 november 2016 om 9:28
Sonja Fennis
adviseur betonnen bruggen bij Rijkswaterstaat
10 november 2016 om 17:52
Piet M. Oskam
Directeur bij Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom CIB
10 november 2016 om 16:36
Sipke van der Linden
Directeur Infra Projecten bij BAM
10 november 2016 om 12:23
Bas Kerkhof
Projectvoorbereider bij Dura Vermeer
9 november 2016 om 15:05
Gerald Koenis
Business Unit Manager bij SPIE Nederland Divisie Infra
9 november 2016 om 9:25
Gerrit Kregting
Sectoradviseur Gebouwde omgeving bij Witteveen+Bos
8 november 2016 om 22:12
Jet de Boer-Lasseur
Directeur bij Bam infra rail
8 november 2016 om 20:50
Erik de Graaf
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
8 november 2016 om 16:57
John Kuppen
Contractmanager bij Rijkswaterstaat PPO
8 november 2016 om 11:23
Dick Ruiter
Directeur bij Verheij Infra b.v.
8 november 2016 om 10:38
Hans Draaijer
Directeur Infraconsult bij Koninklijke BAM
7 november 2016 om 16:42
Jort Slobbe
Contractmanager bij BAM Infra
7 november 2016 om 15:37
Jan van Putten
Manager Inkoop bij BAM
7 november 2016 om 13:42
Rob Brugts
directeur bij Provincie Utrecht
7 november 2016 om 13:40
Maxime Verhagen
voorzitter bij Bouwend Nederland
7 november 2016 om 13:39
Maarten Loeffen
directeur bij Stadswerk
7 november 2016 om 13:38
Lennert Middelkoop
Directeur (IRM) Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling bij Gemeente Utrecht
7 november 2016 om 11:26
Joan Londt
inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat PPO
7 november 2016 om 11:25
Joan Londt
Inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat PPO
7 november 2016 om 11:18
Ronald van Hulst
Directeur bij BAM Infra
6 november 2016 om 22:22
Zahra Arman
Sr. Contractmanager/Sr. Inkoopadviseur bij Ministerie van Defensie/RWS
5 november 2016 om 11:19
Bjørn Jagtenberg
Projectleider bij Rijkswaterstaat PPO
4 november 2016 om 8:44
Erny Riemers
Senior adviseur civiele kunstwerken bij PPO ZWN
2 november 2016 om 21:16
ing. S.J. Lubberhuizen
sr. projectleider bij gemeente Apeldoorn
2 november 2016 om 14:29
Tommy Valckx
Projectleider bij Dura Vermeer
2 november 2016 om 13:11
Ir. Marc Bool
Integraal Ontwerpmanager bij BAM Infraconsult
2 november 2016 om 11:51
Theo van Maris
Technisch Manager bij Rijkswaterstaat
28 oktober 2016 om 13:56
Robin van Wijnbergen
Sr. Projectleider & Manager Projectbeheersing bij Arcadis Nederland B.V.
28 oktober 2016 om 10:39
Mark van der Werff
Tendermanager bij Croonwolter&dros
27 oktober 2016 om 21:02
Marco Kool
Bedrijfsleider Realisatie bij Dura Vermeer Railinfra BV
27 oktober 2016 om 12:57
Peter Donckerwolcke
Projectleider bij Dura Vermeer Beton- en Waterbouw
27 oktober 2016 om 12:08
Julian van de Sande
Accountmanager bij Heijmans Utiliteit
24 oktober 2016 om 10:56
Gert-Jan Kampshof
Ontwerpleider bij Volker InfraDesign
24 oktober 2016 om 10:51
Ruud Smits
Direkteur Inkoop bij Dura Vermeer
18 oktober 2016 om 10:59
Ryan van de Ven
sectordirecteur Overheid bij Arcadis
17 oktober 2016 om 7:29
Ansel Velthof
Sr. Adviseur Inkoop en Contracten bij Rijkswaterstaat
14 oktober 2016 om 14:11
Ard Wolters
Adviseur Water bij Rijkswaterstaat Bestuursstaf
14 oktober 2016 om 13:39
Ella Karsemeijer
Consultant bij Arcadis
14 oktober 2016 om 13:36
Ruud Loeve
principal consultant bij Arcadis Nederland BV
14 oktober 2016 om 10:10
Marco Rispens
Adviseur Waterbouw bij Rijkswaterstaat, PPO
11 oktober 2016 om 14:15
Marc Verlaan
hfd werkvoorbereider bij Besix Nederland
11 oktober 2016 om 12:09
Jessy van de Klundert-Verhoeven
Business Manager Professional Services bij Van Gogh Museum
11 oktober 2016 om 8:40
Erik van Jaarsveld
Sectorleider bij Arcadis
10 oktober 2016 om 14:00
kruitwagen
directeur bij Stein installaties b.v.
10 oktober 2016 om 9:16
Erik van Berkel
Coordinator Value Management bij ProRail
7 oktober 2016 om 12:34
Erik van Doorn
Bedrijfsleider bij Dura Vermeer
7 oktober 2016 om 9:57
Lisanne Vermeer
Projectmanager bij Heijmans Infra (Asset Management)
6 oktober 2016 om 13:04
Ale Groen
Projectmanager bij Antea Group
6 oktober 2016 om 11:21
Jeroen Ploeg
Project Finance Controller bij De Vries & van de Wiel / DEME
4 oktober 2016 om 10:17
van der Roest
Adviseur Industriele automatisering bij RWS WNZ A Vaarwegen
3 oktober 2016 om 13:35
Marijo Orgers
Bedrijfsleider infra bij Mourik infra b.v.
3 oktober 2016 om 12:52
Bert Smink
Technisch manager bij Rijkswaterstaat
3 oktober 2016 om 10:59
Roel Huijnen
projectleider bij Mourik Groot-Ammers
3 oktober 2016 om 10:43
Marco Berkhout
Voorzitter Vakberaad Beheer en Bouw bij Provincie Noord-Holland
3 oktober 2016 om 8:50
Marcel Brouwers
toetscoördinator en advieur contractmanagement WNZ Vaarwegen A bij Sogeti en ingezet bij RWS
30 september 2016 om 17:52
Dieter Behaeghel
Project Manager bij Besix Nederland
29 september 2016 om 10:59
Marcel
SHE-Q coordinator / Veiligheidskundige bij Boskalis Nederland
29 september 2016 om 10:12
Bart-Jan de Waard
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
29 september 2016 om 7:08
Mathijs Mombarg
Projectleider bij Mourik Groot-Ammers B.V.
28 september 2016 om 16:47
Hans van Solt
Manager emerging solutions & business innovations bij Telindus
28 september 2016 om 16:21
Arie de Jong
projectmanager bij Bakker Sliedrecht Electro INdustrie BV
28 september 2016 om 13:21
Daniella Traa
eigenaar bij Office.Comm
28 september 2016 om 13:14
Daniella Traa
eigenaar bij office.comm
28 september 2016 om 9:12
Hans Heiblom
Manager Business Development Services bij Bakker Sliedrecht
27 september 2016 om 15:01
L.B. J. Noteltiers
Bernhardsingel 37 bij 4811 SL Breda
27 september 2016 om 14:38
Maarten Schouwink
Manager Service & Opertions bij Bakker Sliedrecht
27 september 2016 om 13:19
Herman Bosma
Contractmanager bij Duravermeer
27 september 2016 om 11:38
Hans Jongejan
Bedrijfsleider bij KWS
27 september 2016 om 10:40
Bert Gort
Project manager bij Bakker Sliedrecht
27 september 2016 om 9:08
Jan Grauss
Tender Manager bij Bakker Sliedrecht
27 september 2016 om 9:05
Jan Grauss
Tender Manager bij Bakker Sliedrecht
23 september 2016 om 18:39
Sjaak Lugtenburg
Technisch Manager bij Spie Nederland BV
23 september 2016 om 12:16
Patrick van Holten
Manager Voorbereiding bij BAM Infra
23 september 2016 om 9:27
Berber de Liefde-Vogt
Senior adviseur Systems Engineering bij Rijkswaterstaat
23 september 2016 om 6:44
Jaap Bongers
Project manager bij SPIE Nederland BV - Divisie Infra
22 september 2016 om 14:33
Ruud Raaijmakers
Adviseur Kunst en Rivieren bij Sweco Nederland
22 september 2016 om 13:52
Danny Boer
Business Developmentn Manager bij SPIE Nederland BV
22 september 2016 om 13:41
Lotte van Eijnsbergen
EMVI coördinator bij SPIE Nederland
22 september 2016 om 13:31
René Bont
Commercieel manager Cure & Care bij Heijmans
22 september 2016 om 10:42
Katrien Verkampen
Adviseur Bodem bij Heijmans Infra
22 september 2016 om 10:14
Ralph Oduber
Manager (semi-)publieke markten bij Heijmans
22 september 2016 om 9:07
Allard Horstman
Adviseur projectbeheersing bij Rijkswaterstaat
22 september 2016 om 8:59
Jan Wim van Genderen
Business Unit Manager bij SPIE Nederland BV, Divisie Infra Mobiliteit
22 september 2016 om 7:51
Tohid Navabi
Projectmanager bij Rijkswaterstaat
21 september 2016 om 14:15
Hugo Kruk
Technisch manager bij Besix
21 september 2016 om 13:14
Jur Niewold
Contractmanager - CA bij Rijkswaterstaat
21 september 2016 om 12:16
Yvonne Lenters
Procesmanager bij Heijmans Infra
21 september 2016 om 8:57
Cora de Groot
Duurzaamheidsmanager bij Joh. Mourik & Co. Holding
21 september 2016 om 8:50
Teun Ruijters
Portfoliomanager bij Rijkswaterstaat
20 september 2016 om 15:42
Arnold Kleinjan
geotechnisch adviseur bij Sweco Nederland B.V.
20 september 2016 om 14:46
Roel van Swam
senior consultant bij TASK
20 september 2016 om 13:52
Robert Jan Feijen
Directeur bij Mobilis | TBI
19 september 2016 om 10:18
Wouter Folles
Adviseur Kwaliteitsmanagement bij Rijkswaterstaat
18 september 2016 om 9:32
Sander Roesink
Manager Proces- en projectbeheersing bij Max Bögl
16 september 2016 om 7:14
Robert Jan Jonker
Planstudiemanager / Omgevingsmanager bij Sweco
15 september 2016 om 20:58
E.J. Pluimers
Manager Operations bij Dynniq Nederland B.V.
15 september 2016 om 6:56
André de Groen
Procesmanager bij BESIX Nederland
14 september 2016 om 15:06
Mart Lavrijsen
Adviseur Innovatie en Markt bij GPO Rijkswaterstaat
14 september 2016 om 9:39
Henri de Graaf
Contractmanager Centrale InformatieVoorziening bij Rijkswaterstaat
13 september 2016 om 14:45
Mathijs Bakker
Veiligheidsadviseur bij Dura Vermeer Divisie Infra
13 september 2016 om 9:40
René de Kramer
adviseur contractmanager bij PPO Rijkswaterstaat
13 september 2016 om 9:37
René de Kramer
adviseur contractmanager bij PPO Rijkswaterstaat
13 september 2016 om 9:02
Jacob Hoogland
Projectmanager bij Royal HaskoningDHV
12 september 2016 om 12:33
Paul Norbart
Categoriemanager Civiele Projecten bij ProRail
10 september 2016 om 9:37
Gert Van Aperen
Projectmanager bij Besix
9 september 2016 om 14:19
Niels van Huet
Accountmanager Assetmanagement bij Van Hattum en Blankevoort bv
9 september 2016 om 11:46
Frank Fiers
Direkteur bij Civilion b.v.
9 september 2016 om 8:43
Rob Peschier
Portfoliomanager bij Rijkswaterstaat
9 september 2016 om 7:46
Christa Wouda
Directeur eigenaar bij DIO (Duurzaam Integraal Opleiden)
9 september 2016 om 7:39
Martin Schönfeld
Ondernemer/Netwerkmanager bij DBMO-FlexSolutions.nl
9 september 2016 om 6:36
Geert Vlogman
Procesmanager Relatiebeheer bij ProRail
8 september 2016 om 18:19
Jean-Paul Schepers
contractmanager Gladheid Nederland bij Rijkswatertaat
8 september 2016 om 14:46
Marcel ter Wengel
Projectmanager bij Boskalis Nederland
8 september 2016 om 14:14
Ivo Huiskes
Trainee bij Rijkswaterstaat
8 september 2016 om 14:10
Wout te Hofsté
Trainee TBI bij J.P. van Eesteren - TBI
8 september 2016 om 13:59
Yuri Wolf
inkoop- & contractmanager bij Rijkswaterstaat
8 september 2016 om 11:52
Robert Taen
sr.organisatie-adviseur en teamcoach bij Apollo13 consult
8 september 2016 om 11:50
Henri Boertien
agile coach /eigenaar bij PRIOM
8 september 2016 om 10:37
Rolf ten Broek
Adviseur Inkoop en Contracten bij Rijkswaterstaat
8 september 2016 om 9:27
Evert van Vliet
Ingenieur Ontwikkeling bij Spanbeton
8 september 2016 om 8:53
Wilger Beukenkamp
contractmanager bij Rijkswaterstaat
8 september 2016 om 8:49
Wilger Beukenkamp
contractmanager bij rijkswaterstaat
7 september 2016 om 14:26
Roy Hopmans
Project Engineer bij Bam Infra Nederland bv
7 september 2016 om 11:59
Olga Brommet
Project adviseur bij Heijmans
6 september 2016 om 11:57
Huib Scheepbouwer
Contractmanager RWS bij Rijkswaterstaat
6 september 2016 om 11:14
Manu Klauwers
junior Product Manager bij Voestalpine RailPro
6 september 2016 om 10:07
Ron van Mook
Manager regio Zuid bij Dynniq Nederland
6 september 2016 om 8:41
Yasin Gurisik
Project Engineer bij Van Oord
5 september 2016 om 13:19
Tijl de Jonge
Trainee bij TBI acdmy | TBI
2 september 2016 om 15:24
Paul Lange
Directeur bij edilon sedra Contracting
2 september 2016 om 8:15
Tjeerd Burger
Bouwmanager en Captain bij ProRail
1 september 2016 om 21:51
Jelmer Wittebol
Sr. Projectmanager bij ENGIE Infra & Mobility bv
1 september 2016 om 12:07
Dorien Hazelaar – de Ridder
Procurement Manager Spoorinfra & Stations bij ProRail
31 augustus 2016 om 9:24
Marianne Hafkenscheid
Adviseur externe kwaliteit (prestatiemeten) bij ProRail
29 augustus 2016 om 11:25
Frank Lemmens
Hoofd vastgoed, facilitair & inkoop bij Bestuursbureau van schoolbestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs
26 augustus 2016 om 12:37
Ruben Creutzburg
Head of Sales Support, Account management & Project management bij Saab Technologies B.V.
26 augustus 2016 om 10:13
Chantal Vollering
Tendercoordinator Infra bij Croonwolter&dros
25 augustus 2016 om 21:01
Sabine Delrue
Associate director bij Arup
25 augustus 2016 om 10:14
Daan Langendoen
programma directeur internationale domein bij rijksvastgoedbedrijf
24 augustus 2016 om 20:50
Marietbrinkman@prorail.nl
programmamanager Groot Amsterdam bij ProRail
24 augustus 2016 om 18:13
Frank Schuitemaker
Sr. Ontwerpleider bij Volker Infra Deign
24 augustus 2016 om 9:01
Christel Rongen
Hoofd sectie Masterplannen&Transformatie bij Rijksvastgoedbedrijf
23 augustus 2016 om 11:07
Bas van Leeuwen
secretaris bij Netwerk Groene Bureaus
22 augustus 2016 om 8:05
Bert Jan Hemmen
Commercieel Manager bij Dynniq
20 augustus 2016 om 19:01
Lieuwe Gietema
EMVI coördinator bij Boskalis
19 augustus 2016 om 12:23
Joost Purmer
Project Engineer bij Boskalis Nederland bv
19 augustus 2016 om 7:48
Robbert de Groot
Hoofd Assetmanagement bij Mobilis
18 augustus 2016 om 6:17
Suzanne van Os
EMVI-coordinator bij Boskalis Nederland bv
17 augustus 2016 om 15:23
Erno Chevallier
Voorzitter bij Holland Rail Industry
17 augustus 2016 om 14:35
Frans Reijnen
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
17 augustus 2016 om 14:21
Martijn Scheijde
Managing consultant bij Bureau de Bont
16 augustus 2016 om 14:39
Liselotte van Dijk
EMVI Coördinator bij Boskalis
16 augustus 2016 om 14:39
Robert Jansen
Risicomanager bij Boskalis
16 augustus 2016 om 14:04
Tom Gaasbeek Janzen
EMVI-coördinator bij Boskalis bij Boskalis Nederland B.V.
16 augustus 2016 om 13:49
Frank Goossen
bedrijfsleider bij Boskalis
16 augustus 2016 om 13:07
Michelle Rodgers
EMVI Coordinator bij Boskalis
16 augustus 2016 om 12:55
Paul Bosch
EMVI-coördinator bij Boskalis
16 augustus 2016 om 12:42
Thomas Snoep
Procescoördinator bij BAM Infra
16 augustus 2016 om 9:30
Nuno Rodrigues
Business Development Smart Mobility bij Dynniq
15 augustus 2016 om 8:57
Sander van Leijsen
Account Manager bij Dynniq
11 augustus 2016 om 9:30
Robert Gerrese
adviseur bij RWS
9 augustus 2016 om 20:28
Frederik Terluin
Partner bij Druktemakers bv
9 augustus 2016 om 13:30
Berry Krouwel
adjunct directeur mobility bij Dynniq Mobility
8 augustus 2016 om 10:12
Rene Oskam
Adviseur bij Dynniq
8 augustus 2016 om 10:10
Rene Oskam
Adviseur bij Dynniq
4 augustus 2016 om 12:30
Lucien Keizer
senior objectmanager bij Rijksvastgoedbedrijf
4 augustus 2016 om 8:40
gwillems@goudappel.nl
Hoofd Verkeersmanagement bij Goudappel Coffeng
3 augustus 2016 om 15:44
Arjan Braemer
Consultant bij DKC
3 augustus 2016 om 13:43
Maurice Teuwen
directeur/eigenaar bij TSB BV
2 augustus 2016 om 10:38
Tjip Menno Sietsma
Business Development Manager bij Dynniq
2 augustus 2016 om 8:08
Herman van der Vliet
Solution Manager Mobility bij Dynniq
2 augustus 2016 om 7:57
Jeroen de Leeuw
Project manager bij Witteveen+Bos
2 augustus 2016 om 6:49
Henk Broekhuis
Manager Tender Office bij Dynniq Mobility Nederland
1 augustus 2016 om 14:21
Rene Hanssen
Managing Director bij Dynniq Mobility
31 juli 2016 om 8:38
Remco de Weerd
Zelfstandig Inkoopadviseur bij Westereiland
29 juli 2016 om 8:30
Henriëtte Nooter
Adviseur bij Twynstra Gudde
28 juli 2016 om 21:56
Lilianne Jetten
Hoofd afdeling Inkoop en contractmanagement Zuid1 bij Rijkswaterstaat
27 juli 2016 om 13:03
Jan de Jong
Projectmanager bij Dura Vermeer Beton- en Waterbouw
26 juli 2016 om 11:19
Wouter Everaert
Directeur bij TBI PPP
26 juli 2016 om 11:13
Frank te Brake
Ontwerpleiding bij GMB Civiel B.V.
25 juli 2016 om 8:00
Jasper van de Hoef
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
25 juli 2016 om 7:47
Wilbert Jansen
contractmanager bij gemeente Rotterdam
22 juli 2016 om 15:55
Barthelemy van Tuinen
Projectleider bij Count&Cooper
22 juli 2016 om 13:42
Pieter van Slochteren
Contractmanager bij Boskalis Nederland
22 juli 2016 om 13:05
Berry van Selst
Contractmanager bij Rijkswaterstaart
22 juli 2016 om 12:05
Jara Brinkman
Projectleider | Transitieteam TBI Integraal bij Croonwolter&dros
22 juli 2016 om 11:52
Jan-Co van den Doel
Projectleider bij Mourik Groot-Ammers
22 juli 2016 om 11:46
Martin van Adrichem
ontwerpleider bij Volker infradesign
22 juli 2016 om 11:32
Sander Lodder
Directeur bij Holland Scherm
22 juli 2016 om 10:55
Leon de Jonge
Business Consultant bij Oxand
22 juli 2016 om 7:31
Trudo van Oosteren
Hoofd Calculatie bij Dura Vermeer Beton en Waterbouw
19 juli 2016 om 8:09
Martijn Schrover
Procesmanager bij Dura Vermeer Beton- en Waterbouw
19 juli 2016 om 7:28
Peter Gossink
Projectdirecteur bij Dura Vermeer Divisie Infra Business unit Grote Projecten
19 juli 2016 om 6:38
Kees Oosterhof
Contractmanager bij Dura Vermeer
18 juli 2016 om 19:41
Kees van Duijn
Manager Asfaltproces bij Dura Vermeer
18 juli 2016 om 12:34
Eurvel Winters
Procescoördinator bij Dura Vermeer
18 juli 2016 om 10:09
Joost Gosman
Procescoördinator bij Dura Vermeer
18 juli 2016 om 9:38
Carlyne Bakker
Bedrijfsjurist bij Dura Vermeer Divisie Infra BV
18 juli 2016 om 8:33
Ward van ’t Veer
Tendermanager bij Dura Vermeer
18 juli 2016 om 8:33
Erik Segers
Contractmanager bij Dura Vermeer Divisie Infra Business unit Grote Projecten
18 juli 2016 om 7:52
Johnny Fung
Contractmanager bij RWS PPO
18 juli 2016 om 7:33
Ingrid Nijsink
Adviseur inkoop en contractmanagement bij RWS CA
18 juli 2016 om 6:21
Sander van Poeteren
Procesmanager bij Dura Vermeer Divisie Infra Business unit Grote Projecten
14 juli 2016 om 13:58
Jeroen Moonen
partner Contracteren en Aanbesteden bij Twynstra Gudde
13 juli 2016 om 14:57
Kevin de Bresser
Buildings- & Real Estate Consultant bij Royal HaskoningDHV
13 juli 2016 om 9:21
Rianne Blom
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
12 juli 2016 om 14:35
Xavier Rekko
Consultant / projectleider bij RoyalHaskoningDHV
12 juli 2016 om 12:04
Cock Moolenaar
contractmanager bij Rijkswaterstaat
12 juli 2016 om 12:02
Cock Moolenaar
contractmanager bij Rijkswaterstaat
11 juli 2016 om 20:37
Haye Mensonides
Commercieel directeur bij Dynniq
11 juli 2016 om 8:37
Lisa Hijman (c.a.)
CA bij Rijkswaterstaat
11 juli 2016 om 8:31
Arrèn van Tienhoven
directeur bij Dura Vermeer Railinfra
9 juli 2016 om 7:40
Toon Maas
commercie en tendering bij BAM Infra Rail
8 juli 2016 om 15:51
Leo van Es
CA bij RWS bij RWS
8 juli 2016 om 15:15
Roel Reuser
adviseur aanbesteden en contracteren bij Twynstra Gudde
8 juli 2016 om 13:12
Rob den Haan
senior adviseur bij Royal HaskoningDHV
8 juli 2016 om 10:42
Malou van der Kamp
Adviseur bij Twynstra Gudde
8 juli 2016 om 10:36
Herma Zijlmans
Leveranciersmanager/kwartiermaker/CA bij Rijkswaterstaat
8 juli 2016 om 10:05
Ruud Schrauwen
Adviseur Contracten en Aanbesteden bij Twynstra Gudde
7 juli 2016 om 15:18
Esther van Bronswijk
sr HR-adviseur RWS CA!! bij RWS
7 juli 2016 om 15:14
Jaap Willem Bakker
projectmanager bij RWS
7 juli 2016 om 15:11
Frank Hoogenboom
C.A. bij RWS
7 juli 2016 om 14:24
Theo van der Meer
projectmanager bij RWS
7 juli 2016 om 11:49
Michiel Bontenbal
CA bij RWS bij RWS
7 juli 2016 om 10:07
Thomas van Egmond
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
7 juli 2016 om 10:06
Lieke Vrancken
C.A. bij RWS
7 juli 2016 om 10:05
Wim Anemaat
CA bij RWS
6 juli 2016 om 20:56
Steven de Kruijf
Tendermanager bij Dura Vermeer
6 juli 2016 om 7:50
Marc van Munster
marktmanager bij Royal HaskoningDHV
4 juli 2016 om 10:58
Rike Pepping
EMVI plannenschrijver bij Dura Vermeer
3 juli 2016 om 22:02
Hans Brinkhof
technisch manager bij Rijkswaterstaat
1 juli 2016 om 16:01
Richard Lee
Tenderleider bij Dura Vermeer Infrastructuur BV Oost
1 juli 2016 om 15:13
Dennis Sommeijer
Procesmanager EMVI bij Dura Vermeer
1 juli 2016 om 12:46
David van Dasler
Bedrijfsleider bij Hejmans Infra
1 juli 2016 om 12:29
Joost van Bezooijen
Hoofd Projectbeheersing bij Dura Vermeer Beton- en Waterbouw
30 juni 2016 om 16:05
Mario Goossens
Bedrijfsleider bij Dura Vermeer
30 juni 2016 om 12:54
Erwin de Jong
Directeur bij Geobest B.V.
30 juni 2016 om 10:00
Paul Dekker
Tenderleider bij Dura Vermeer
29 juni 2016 om 23:09
Marc Bollen
Strategisch adviseur bij Rijkswaterstaat
29 juni 2016 om 20:28
Harald Hofstede
Sales Consultant Services bij Siemens Nederland NV
29 juni 2016 om 15:46
Eric Pel
Manager tenders middelgrote projecten bij Dura Vermeer Divisie Infra
29 juni 2016 om 13:35
Thim Heijerman
Projectcoördinator bij Dura Vermeer
29 juni 2016 om 9:13
Lennart Kerpel
Hoofd Duurzaamheid & Comfort bij Rijksvastgoedbedrijf
28 juni 2016 om 12:07
Jan van Grondelle
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
27 juni 2016 om 20:45
Teun Dekker
Procesmanager bij Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV
27 juni 2016 om 16:50
Jack Somers
Directeur bij Ingenieursbureau Maters en de Koning
27 juni 2016 om 14:06
Roel Trijbels
Project-/Contractmanager bij Royal HaskoningDHV
27 juni 2016 om 8:47
Marian Weltevreden
Projectmanager bij RHDHV
26 juni 2016 om 15:47
Jan M. Hebly
advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij Houthoff Buruma
24 juni 2016 om 13:43
Gert-Jan van de Laar
Eigenaar bij InfraXL bv
23 juni 2016 om 9:38
John Walraven
director | commercial leader bij Arup BV
22 juni 2016 om 12:09
Harold Hovens
Senior Account Manager bij Euler Hermes Kredietverzekering
21 juni 2016 om 14:29
F. Thole
Hoofd Werkvoorbereider Wegen bij BAM Combinatie Amstelspoor v.o.f.
17 juni 2016 om 11:15
Ruud Hulscher
Senior Projectmanager bij Royal HaskoningDHV
17 juni 2016 om 9:20
Fokkeline Lakerveld
Manager Commercie en Ontwikkeling bij BAM
16 juni 2016 om 17:27
Richard Bouman
Projectmanager bij Dura Vermeer
16 juni 2016 om 15:22
Frans Hendrikx
Projectmanager bij Rijkswaterstaat GPO
16 juni 2016 om 8:41
ans bouwmeester
account- en omgevingsmanager bij Movares Nederland
15 juni 2016 om 20:03
Peter Imbrechts
General Manager bij neanex belgium bvba
15 juni 2016 om 10:21
Pieter Versteeg
accountmanager bij Movares Nederland
15 juni 2016 om 9:36
Ad van Beek
Directeur HR bij Movares
15 juni 2016 om 1:30
Ard Verweij
hoofd adviesgroep infrastructuur bij Royal HaskoningDHV
14 juni 2016 om 22:58
Frits Verhees
divisiedirecteur bij Movares
14 juni 2016 om 14:52
Henk Bestebreur
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
14 juni 2016 om 12:24
Stephanie Schat
contractmanager / procurement bij RWS
14 juni 2016 om 10:18
Caroline Meijer
Inkoop-PPO bij RWS
14 juni 2016 om 9:02
Herbert van Dormalen
Afdelingshoofd bij Rijkswaterstaat
14 juni 2016 om 8:58
André Cijsouw
Afdelingshoofd Inkoop- en Contractmanagement bij Rijkwaterstaat
14 juni 2016 om 8:58
Michiel Bontenbal
Middenmanager bij RWS
14 juni 2016 om 8:15
tjeerd biessels
strategische adviseur procurement bij ProRail
14 juni 2016 om 7:16
Gerrit Schenk
hoofd inkoop Rijkswaterstaat PPO Noord Nederland bij Rijkswaterstaat
13 juni 2016 om 17:01
Arnoud van der Vaart
Adviseur Systeem Integratie bij Movares
13 juni 2016 om 16:06
Andreas Lem
Adviseur bij Movares
13 juni 2016 om 11:01
Linda de Jong
assistent contractmanager bij Rijkswaterstaat
13 juni 2016 om 10:08
Barry Bovee
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
13 juni 2016 om 10:02
Karim El-Guallai
commercieel manager bij BAM Accommodatie Asset Management b.v.
12 juni 2016 om 9:01
Charley van der Sman
Adviseur bij Movares
10 juni 2016 om 10:19
Robert-Jan Lenselink
adviseur Contracten bij Movares
9 juni 2016 om 10:55
Kees Anemaet
Projectmanager bij Movares
9 juni 2016 om 10:39
Frank Hoogenboom
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
9 juni 2016 om 10:38
Frank Hoogenboom
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
9 juni 2016 om 8:58
Remco Otten
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
9 juni 2016 om 7:32
Auke van der Pal
Categoriemanager Stations en beheer bij ProRail
8 juni 2016 om 13:30
Bart Swiers
categoriemanager spoorse projecten bij ProRail
7 juni 2016 om 15:10
Gerben Borger
directeur bij PION Kunststoffen bv
7 juni 2016 om 13:37
Jeroen van Gijzen
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
7 juni 2016 om 11:22
Mieke Attema
Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement Midden Nederland bij Rijkswaterstaat
7 juni 2016 om 7:39
Stefan Smits
Project-/Contractmanager bij Smits Project- en Contractbeheersing
6 juni 2016 om 21:18
Edwin Winterkamp
Accountmanager bij Movares
6 juni 2016 om 7:45
Mark Groothuis
Contractadviseur en -manager bij Royal HaskoningDHV
5 juni 2016 om 22:07
B.P.J. (Bart) Dirven
Directeur bij Heijmans Infra BV
1 juni 2016 om 12:42
Niels Diks
Afstudeerder bij Erasmus Universiteit/Rijkswaterstaat
1 juni 2016 om 10:09
Robert Slijk
Projectmanager bij LievenseCSO
31 mei 2016 om 13:35
Gilbert Mulder
projectmanager bij Royal HaskoningDHV
31 mei 2016 om 13:33
Michael Freerks
Director Advisory Group Transport & Planning bij Royal HaskoningDHV
31 mei 2016 om 7:55
Paul Eijssen
Strategisch adviseur planstudies bij Royal HaskoningDHV
31 mei 2016 om 7:24
Jack van de Velde
Directeur Bedrijfsvoering PPO bij Rijkswaterstaat
30 mei 2016 om 23:17
Mark Hofman
Manager Markt & Communicatie bij HIG Traffic Systems BV
30 mei 2016 om 18:44
alexander van andel
procurement manager engineering en bedrijfsvoering bij ProRail
30 mei 2016 om 7:27
Jan de Boer
directeur bij KWS
29 mei 2016 om 16:37
Winand Rameswar
Tendercalculator bij HIG Traffic Systems
28 mei 2016 om 14:44
Ellsworth a
Projectdirecteur bij Dura Vermeer
27 mei 2016 om 15:03
Caroline Schuring-van Woudenberg
Projectmanager bij Rijkswaterstaat PPO
27 mei 2016 om 8:25
Tobias Jansen
Adviseur Veiligheid bij Movares Nederland B.V.
26 mei 2016 om 13:55
Hans Pos
Sr. Consultant bij Croonwolter&dros
26 mei 2016 om 10:14
Jan Joris Kram
Adviseur Business Development bij Mobilis | TBI
25 mei 2016 om 12:09
Myrthe Wolfs
Trainee bij Rijkswaterstaat
25 mei 2016 om 11:23
Dennis Kruit
Directeur bij TBG Techniek B.V.
25 mei 2016 om 11:14
Maarten Reinking
Directeur bij Neerlands diep
25 mei 2016 om 9:59
Kees Kemper
manager Business Development bij Movares
24 mei 2016 om 22:42
Patrick Buck
Directeur Projecten bij ProRail B.V.
24 mei 2016 om 14:42
Jan Jorna
Directeur bij Dura Vermeer Infrastructuur
24 mei 2016 om 13:13
Richard de Jong
Projectmanager bij Rijksvastgoedbedrijf
24 mei 2016 om 13:12
Dimitri Kruik
directeur procurement bij ProRail
20 mei 2016 om 15:11
Steven van Hoof
Adviseur Bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat
20 mei 2016 om 14:28
Sandra Wigmans
Architect bij SATIJNplus Architecten
20 mei 2016 om 10:37
Freek Wermer
Specialist Projectmanagement bij Rijkswaterstaat
20 mei 2016 om 7:36
Leon Langeweg
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
19 mei 2016 om 9:46
Karen van Zwam
Omgevingsmanager Poort van Eemnes bij Sweco
19 mei 2016 om 9:00
Gerlof Hoefsloot
Adviseur ecologie bij Bureau Waardenburg
19 mei 2016 om 8:39
Rogier Arkesteijn
Manager procesbeheersing bij BAM Infra
18 mei 2016 om 20:41
Mike Peters
Technisch Manager bij Rijkswaterstaat
18 mei 2016 om 16:08
Kasper Bogerd
Projectleider bij BAM
18 mei 2016 om 15:47
Sietsche Eppinga
Tendermanager EPCM bij Poort van Eemnes
18 mei 2016 om 15:22
Roy Hirs
Verkeersmanager bij BAM Infra Nederland
18 mei 2016 om 14:10
Olga teule
Adviseur Tenderstrategie bij BAM Infraconsult
18 mei 2016 om 14:01
Dimitri Emond
ecoloog bij Bureau Waardenburg
18 mei 2016 om 13:09
Hylke Schaapman
Adviseur Systems Engineering bij BAM
18 mei 2016 om 12:57
Paul Laane
Integraal Ontwerpleider bij BAM
18 mei 2016 om 12:56
Stefan Daris
ontwerpleider bij BAM Infra Consult
18 mei 2016 om 12:47
Jan Droste
Senior Ontwerper bij Koninklijke BAM Groep nv
18 mei 2016 om 12:45
Johan van de Mars
Manager uitvoering bij BAM Infra
18 mei 2016 om 12:32
Tom de Boer
Project Engineer bij Koninklijke BAM Groep nv
18 mei 2016 om 12:31
Peter Minnema
Tenderstrateeg bij BAM Infra
18 mei 2016 om 12:31
Arnoud Levenga
Projectleider bij BAM Infra
18 mei 2016 om 12:30
Maarten Cannegieter
Development manager bij BAM PPP
18 mei 2016 om 12:30
Arwin Antes
Calculator bij BAM Infra Verkeerstechniek
18 mei 2016 om 10:12
Jurgen Hielema
Expert vastgoed en Infrastructuur: constructie bij Rijksvastgoedbedrijf
17 mei 2016 om 8:12
Diederik van der Staay
Inkoop expert bij Rijksvastgoedbedrijf
17 mei 2016 om 7:09
Rob Limbourg
Projectmanager bij HAEVER! BV
15 mei 2016 om 14:07
David van Hasselt
Projectmanager bij BV HAEVER!
14 mei 2016 om 17:30
Hans Poort
Contractmanager bij Dura Vermeer
13 mei 2016 om 21:38
Rolf Mars
Directeur bij KWS
13 mei 2016 om 13:24
Philip Schubert
Manager Projectbeheersing bij Rijkswaterstaat Productielijn A Wegen Oost Nederland
12 mei 2016 om 16:28
Bart Breedijk
Commercieel Manager bij Heijmans
12 mei 2016 om 13:58
Jelmer van Woesik
Projectleider bij Dura Vermeer
11 mei 2016 om 9:40
Harry Habing
Hoofd Assetmanagement Wegen bij Sweco
11 mei 2016 om 6:57
Maurice Gieling
tendermanager bij Dura Vermeer
10 mei 2016 om 7:10
Edwin van Groeningen
Projectleider bij Dura Vermeer
10 mei 2016 om 6:56
Dick Stoop
Directeur vestiging Amsterdam-Heerhugowaard bij KWS
9 mei 2016 om 9:42
Marlon Snijders
Strategie, Marketing, Communicatie bij Reef Infra, onderdeel van Strukton Civiel
9 mei 2016 om 8:29
Niels Ramkema
projectleider bij Dura Vermeer
4 mei 2016 om 9:47
Auke van der Vlugt
unitdirecteur bij Royal HaskoningDHV
4 mei 2016 om 9:23
Bart Sigger
Tenderstrateeg bij BAM Infra
4 mei 2016 om 7:11
Wiedse Louwerse
Projectmanager bij Strukton Civiel Projecten
3 mei 2016 om 13:28
willem Adriaanssen
partner bij Hevo bv
3 mei 2016 om 11:07
Maarten Roest
Tendermanager bij Dura Vermer
2 mei 2016 om 18:25
ejhoumes@vandoorngeldermalsen.nl
Omgevingsmanager bij Van Doorn Geldermalsen
2 mei 2016 om 17:21
Myrte Post
sr constructeur / VDC & BIM specialist bij Royal HaskoningDHV
2 mei 2016 om 11:18
Leo van Es
Senior adviseur specialist contractmanagement bij Rijkswaterstaat PPO
2 mei 2016 om 9:53
Rutger de Jong
Directeur bij Dura Vermeer Beton- en Waterbouw bv
2 mei 2016 om 7:43
Alex Nadal
Projectleider bij Dura Vermeer
2 mei 2016 om 7:11
Dick Baars
Projectmanager bij Dura Vermeer
1 mei 2016 om 12:50
Jeroen Douma
Projectleider bij Dura Vermeer
29 april 2016 om 12:00
Tim Schelle
Strategisch contractmanager DBFMO bij Rijksvastgoedbedrijf
28 april 2016 om 9:32
Marijke Weerkamp
Marketing & Strategie bij Strukton Civiel
27 april 2016 om 13:23
Marieke de Bie
Director Consulting Services bij CGI
26 april 2016 om 11:32
Piet Kunst
projectmanager bij Royal HaskoningDHV
26 april 2016 om 11:29
Renger van de Hoef
Salesmanager bij Archeodienst
26 april 2016 om 11:25
Erik Verbeet
juridisch adviseur bij Royal haskoningDHV
26 april 2016 om 10:40
Rien Bakker
Business Development Manager bij Royal HaskoningDHV
26 april 2016 om 10:33
Walter Deelen
Directeur bij Mourik Infra
25 april 2016 om 18:53
Ruud Meijer
Technisch Manager bij Freyssinet Nederland B.V.
25 april 2016 om 16:03
Martien Reniers
Adviseur bij Royal HaskoningDHV
25 april 2016 om 11:24
Christian Carlie
Commercieel Manager bij Freyssinet Nederland B.V. en Tebecon B.V.
25 april 2016 om 10:29
Erik Duwel
Eigenaar bij EnergyQ Management
25 april 2016 om 10:25
Paul Vogelaar
Business Unit Manager Infra (Amersfoort) bij Aveco de Bondt
25 april 2016 om 10:18
Caspar Lugtmeier
Algemeen directeur bij Freyssinet Nederland BV en Tebecon BV
22 april 2016 om 14:42
Marieke Plegt
Technisch manager Project DOEN bij Rijkswaterstaat
22 april 2016 om 14:08
Petra Blok
Omgevingsmanager bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
22 april 2016 om 11:08
Marcel van de Ven
Sr. Consultant Systems Engineering bij Croonwolter&dros
22 april 2016 om 9:33
zuurmond
directeur bij dejongzuurmond bv
21 april 2016 om 15:17
Rene Beurze
lid Design Board bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
21 april 2016 om 15:12
Leon Hendriks
Ontwerpleider integraal ontwerp bij TEAM 0031, Zij aan Zij voor Zuidas
21 april 2016 om 14:08
Alex Lute
Director Consulting Services Smart Mobility & Mission Critical Services bij CGI Nederland BV
21 april 2016 om 12:07
Peter Alberts
Projectleider bij Benthem Crouwel Architects
21 april 2016 om 12:04
Thanh Quach
Systeemarchitect bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
21 april 2016 om 10:49
David Loonen
Adviseur tijdelijke Beveiliging en Veiligheid beheersing bij BetaGuard
21 april 2016 om 9:27
E. van Densen
3D Wegontwerper bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
21 april 2016 om 9:26
Arnout van Raaij
Specialist GIS bij TEAM0031 - Zij aan Zij voor Zuidas
21 april 2016 om 8:44
Repko de Looze
Kostendeskundige bij BAM Infra Multidisciplinaire Contracten
21 april 2016 om 7:11
Emiel Boerma
Adviseur Waterbouw bij Rijkswaterstaat
21 april 2016 om 6:39
Frans Joosten
Consultant bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 21:40
Wout van Oostrum
Ontwerpleider Tunneltechnische installaties (TTI) bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 21:02
Daan Alsem
Projectmanager bij Royal HaskoningDHV
20 april 2016 om 20:24
Ronald Westein
specialist waterhuishouding bij Team0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 19:56
Tommy Erdtsieck
Constructeur bij TEAM0013
20 april 2016 om 19:19
Ramon Kuipers
Omgevingsmanager bij Team0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 19:16
Ramon Kuipers
Omgevingsmanager bij 1965
20 april 2016 om 16:15
Mahyar Nikkhoy
Architect bij Team0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 15:59
Hans Mommers
BIM Coördinator bij Team0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 15:47
Hedwig Tummers
Inkoopadviseur en adviseur marktrelaties bij Rijksvastgoedbedrijf
20 april 2016 om 14:44
Willem Kappetein
projectcoördinator kabels en leidingen derden bij TEAM0031; zij aan zij voor Zuidas
20 april 2016 om 14:42
Willem Kappetein
projectcoördinator kabels en leidingen derden bij Debuco Techniek b.v.
20 april 2016 om 14:13
Geuze Jaap
Hoofduitvoerder bij Team0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 13:58
Rob de Jong
Specialist bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 13:54
Pieter Boon
Adviseur bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 13:50
Jorn Harms
Consultant bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 13:33
Rob van Bodegraven
Lid Designboard bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 13:29
Herman v.d.Horst
Designboard member bij Team0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 13:29
Rob Vergoossen
Senior expert betonconstructies bij Royal HaskoningDHV
20 april 2016 om 13:27
Herman v.d. Horst
Designboard member bij Team0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 12:55
Lennart Langbroek
Secretaris Topteam Water bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu
20 april 2016 om 12:21
Marinus Schimmel
Directeur bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 11:57
Jurjen Pieters
Manager systeemintegratie bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 11:57
Wout van Tol
System Integrator bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 11:49
Ruud van Limbergen
Lid Designboard bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 11:41
Henri van der Kamp
RvB bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 11:28
René Steenman
Lead Engineer en Testspecialist bij Strukton Worksphere
20 april 2016 om 11:26
Rogier Wolfert
Tendermanager bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 11:13
Serge van der Veen
Systeemintegratie bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 11:12
Arthur van den Berg
Werkpakketmanager Openbaar Vervoers Terminal & Openbare Ruimte bij TEAM0031
20 april 2016 om 11:09
Floris van Stiphout
Projectorganisator bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 11:04
Pieter Kaars
Projectleider Lijninfra en Knooppunten bij Team0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 11:03
Joan Almekinders
projectleider/senior architect bij TEAM0031
20 april 2016 om 10:58
Bart Lijmbach
Verkeersmanager bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:54
Jacob Guis
Werkpakketmanager A10 Lijninfra bij TEAM0031
20 april 2016 om 10:53
TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
Werkpakketmanager A10 Lijninfra en Knooppunten bij TEAM0031
20 april 2016 om 10:53
Erik Jille
Integraal Ontwerpmanager bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:42
Michel Koop
Ontwerpleider Schinkelbruggen bij TEAM0031 Zij aan zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:40
Gerald Prein
adviseur bouwmethoden bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:40
Jan Mors
EMVI schrijver bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:39
Paul van de Poll
Projectcoördinator bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:38
Gerard Waayer
werkvoorbereiding tunnel bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:37
Marten Ponsen
Integraal Planner bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:35
Tjeerd de Jong
marketing bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:34
Rosanne Filius
Dialoogsecretaris bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:32
Frank Fecken
Constructeur bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:32
Tim Viets
Projectcoördinator Tunnel bij TEAM0031. Zij aan zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:31
Han Pekelharing
Integrale Planning bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:27
Kees Morren
Risicomanager bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:26
Roeder Sewgobind
Ontwerpleider Tunnel (Civiel) bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:25
Kees Morren
Risicomanager bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:24
Ivo Stienstra
Manager Procesbeheersing bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:23
Kees Morren
Risicomanager bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:22
Jan Witte
Consultant bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:19
Henk Hadders
Cost Engineer bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:19
Gijs Kaptein
Geotechnisch adviseur bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:19
Glen van der Sman
Specialist TTI bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:19
Bas van Dijck
specialist waterhuishouding bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:16
Richard Busscher
Projectcontroller bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:15
Bram van de Vondervoort
Coördinator kabels en leidingen bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:15
Jeroen Tishauser
Ontwerper bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:15
Joost Verdiesen
Verkeersmanager bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:15
Jeroen Burger
Adviseur Systems Engineer bij Team 0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:15
Tim van Leeuwen
Coördinator Systems Engineering bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:15
Richard Busscher
Projectcontroller bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:15
Gerhard Winters
Sr Specialist Geohydrologie bij Team0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:15
Ronald van Altena
Calculator bij Kostendeskundige bij Team0031 Zij aan zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:14
Jarko van Nunen
Adviseur Commerciële Voorzieingen bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:14
Cees Klik
Systeemarchitect TTI bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:14
Michiel Rozendaal
Modelbeheerder OVT bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:14
René van Oosterhout
Ontwerper/specialist Tunnel bij TEAM0031 Zij aan Zij voor de Zuidas
20 april 2016 om 10:13
Jefta Bouma
Geotechnisch adviseur bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:13
Maarten Peters
Verkeersmanager bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:12
Gerhard Winters
Sr Specialist Geohydrologie bij Team0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:11
Bruce Jadi
Project Engineer bij TEAM0031 - Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:11
Barry Doorn
Ontwerpcoördinator bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas.
20 april 2016 om 10:11
Frank Boere
Manager TTI bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:11
Michael Limburg
Ontwerper bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:11
Roeder Sewgobind
Ontwerpleider Tunnel (Civiel) bij TEAM0031 bij Volker Infradesign
20 april 2016 om 10:09
Arno Rol
Ontwerpmanager OVT bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:08
Bart van den Heijkant
Projectleider Werkvoorbereiding bij Team0031 Zij aan zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:06
Gjalt Vink
EMVI schrijver bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:06
Rens Brandsema
Testspecialist bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas.
20 april 2016 om 10:06
Reinoud Hanlo
EMVI bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:06
Jeroen Langkemper
EMVI-schrijver bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:03
Guido van den Boom
Ontwerper Infra bij TEAM0031. Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:02
J. Den Butter
Contractmanager bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 10:01
Jil Ligterink
Lid Stuurgroep bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 9:56
Edwin Slijkhuis
Werkpakketmanager tunnels bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 9:56
Richard Rijper
Tenderdirecteur bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 9:55
Nicolette Doesburg
Secretaresse bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 9:54
Willem Hartog
EMVI-manager bij TEAM0031 Zij aan Zij voor Zuidas
20 april 2016 om 9:53
Richard Rijper
Tenderdirecteur bij TEAM0031, Zij aan Zij voor Zuidas
19 april 2016 om 15:30
Sjoerd van Wanrooij
Head of Human Resources bij BAM PPP Concessies bv
19 april 2016 om 14:51
Wilhelm van Eeken
Projectmanager bij Van Doorn Geldermalsen
19 april 2016 om 7:43
Ronald Vink
Business Analist bij VolkerInfra
19 april 2016 om 6:40
Joost van de Ven
junior project manager bij BAM PPP
19 april 2016 om 5:44
Robert van Doorn
Business Unit Manager bij Van Doorn Geldermalsen BV
18 april 2016 om 16:53
Pieter de Leeuw
Category Leader Building & Construction bij NS
18 april 2016 om 16:10
Hans van der Horst
bij
18 april 2016 om 15:52
Leen van Dijk
rayonmanager bij reef-infra
18 april 2016 om 12:29
At Hijwegen
Directeur bij TriOpSys
18 april 2016 om 12:17
Bern Greven
Projectcoordinator bij Reef Infra , Strukton Civiel
18 april 2016 om 12:17
Christine Arendse-Koopman
Contractmanager RWS-CIV bij Rijkswaterstaat
18 april 2016 om 12:11
Foeke Elzinga
Manager Asfalt- en Betonverharding/ Materieelbeheer bij Reef Infra, Strukton Civiel
18 april 2016 om 11:42
Djim Witjes
Manager Projectverwerving & Bedrijfsbureau bij Reef Infra, Strukton Civiel
18 april 2016 om 10:41
Theo Podt
Manager / consultant projectbeheersing bij Fiori bv
18 april 2016 om 8:51
Huub de Lange
Hoofd Werkwijze Inkoop en Contractmanagement PPO bij Rijkswaterstaat
18 april 2016 om 7:43
Pieter Uitterlinden
Adviseur/contractbegeleider bij Rijkswaterstaat VWM
15 april 2016 om 19:15
Rembrandt Koops
Rail Systems Engineer bij ProRail
15 april 2016 om 19:08
Rembrandt koops
Rail Systems Engineer bij ProRail
15 april 2016 om 13:59
Arthur Charleston
Presales Consultant bij CSC Intelligent Transportation Systems
14 april 2016 om 22:49
Debbie van Noort
Sr. SPC manager bij Strukton Integrale Projecten
14 april 2016 om 21:29
Paul Reinders
Coördinator contractmanagement DBFMO bij Rijksvastgoedbedrijf
14 april 2016 om 20:13
Igo van Hettema
programmamanager SCB bij Rijksvastgoedbedrijf
14 april 2016 om 14:43
Diederik Biesboer
sr. adviseur Inkoop en Contractmanagement bij Rijksvastgoedbedrijf
14 april 2016 om 12:13
Ingrid Stekelenburg
Senior Adviseur Inkoop bij Rijksvastgoedbedrijf
14 april 2016 om 11:50
Martijn Voorham
Senior Adviseur contracten en contractmanagement bij Rijksvastgoedbedrijf
14 april 2016 om 7:32
A. (Rens) Docter
Manager Realisatie bij BAM Bouw en Techniek
14 april 2016 om 7:31
A. (Rens) Docter
Manager Realisatie bij BAM Bouw en Techniek
14 april 2016 om 7:10
Franck van den Brandhof
Adviseur Contractering bij Antea Group Nederland
13 april 2016 om 19:57
Johan Rozema
Zelfstandig Contractmanager bij Rover Contractmanagement
13 april 2016 om 16:24
Ronald Philipse
Directeur bij Reef Infra
13 april 2016 om 10:49
Herma Zijlmans
Leveranciersmanager bij Rijkswaterstaat
13 april 2016 om 10:03
Henk van Waning
Management Trainee bij Van Hattum & Blankevoort
13 april 2016 om 7:58
Taneke Karel
Contractmanager bij Van Hattum en Blankevoort
12 april 2016 om 15:06
Remko van der Velden
Systems Engineer bij VolkerInfra
12 april 2016 om 14:35
Irma van Leeuwen – van der Spek
strategisch inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat
12 april 2016 om 14:34
Douwe Maijer
Procescoördinatie bij VolkerInfra
12 april 2016 om 14:12
Hans Linthorst
Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat
12 april 2016 om 14:04
Greg Janssen
Technisch Manager bij Rijkswaterstaat
12 april 2016 om 13:05
Ivo van Kempen
Projectcoördinator bij VolkerInfra
12 april 2016 om 8:16
Maureen de Munck – van de Luijtgaarden
Senior Adviseur Contractering bij Antea Group Nederland
12 april 2016 om 7:13
Jan Grit
Procesmanager bij VolkerInfra
11 april 2016 om 21:24
René Rozendal
Hoofd contractmanagement bij Heijmans Infra B.V.
11 april 2016 om 17:04
Andreas Heutink
Sr innovatieadviseur bij RWS
11 april 2016 om 14:53
Albert Bok
Projectmanager / D&B-Manager PPS bij Boele & van Eesteren / VolkerWessels Integraal
11 april 2016 om 11:49
Bas van Eijk
directeur bij HIG
8 april 2016 om 12:43
jauko Mutsaers
Ontwerpleider bij Volker InfraDesign
8 april 2016 om 11:46
Muzaffer Bahceci
Maintenance Engineer bij VolkerInfra
8 april 2016 om 11:45
Muzaffer Bahceci
Maintenanec Engineer bij VolkerInfra
8 april 2016 om 9:41
Jan-Peter Ter Maaten
Maintenance Engineer en GIS-specialist bij VolkerInfra
8 april 2016 om 9:10
Christa Greweldinger
Adviseur bij Rijksvastgoedbedrijf
8 april 2016 om 8:45
Jeanette Harskamp
Maintenance Manager bij Volker Infra
8 april 2016 om 7:52
Linda Rikken
Systems Engineer bij VolkerInfra
8 april 2016 om 7:27
Frank van Hofwegen
manager procesbeheersing bij VolkerWessels
8 april 2016 om 6:59
Mieke de Meijer
Directiesecretaresse bij VolkerInfra
7 april 2016 om 15:30
Annette Biesboer
Manager Contractmanagement bij Van Hattum en Blankevoort
7 april 2016 om 14:24
Jan Prinsen
Senior Contractmanager bij RVB - Defensie
7 april 2016 om 11:16
Robert Nadorp
Coach en Mediator bij Robert Nadorp Coaching en Mediation
7 april 2016 om 9:29
Ingrid Iding
Adviseur Omgeving bij Movares
7 april 2016 om 7:57
Rob Casemier
Contractmanager bij PPO bij Rijkswaterstaat
6 april 2016 om 18:30
Robert van Lakwijk
Co-owner en consultant bij DON Bureau
6 april 2016 om 16:44
katheleen poels
business development bij Royal HaskoningDHV
6 april 2016 om 12:50
Lars Jonkman
Sr. projectingenieur Geotechniek bij Volker InfraDesign
6 april 2016 om 11:18
Michael van der Windt
Projectcoördinator bij VolkerWessels
5 april 2016 om 21:35
T.M. van Dijk
Commercieel Manager bij Dynniq
5 april 2016 om 21:34
T.M. van Dijk
Commercieel Manager bij Dynniq
5 april 2016 om 13:49
Hetty Chmielowska
senior sales consultant bij D&F Consulting B.V.
5 april 2016 om 13:43
Klaas van de Coevering
SHE-Q Coordinator bij Boskalis Nederland
5 april 2016 om 13:37
Jan Arends
Directeur bij SPIE Nederland B.V.
5 april 2016 om 13:37
Jan Arends
Directeur bij SPIE Nederland B.V.
4 april 2016 om 21:32
BART PRAET
Afdelingshoofd Baggerwerken Benelux bij Jan de Nul NV
4 april 2016 om 11:45
Ellen Lesscher
Directeur Overheid bij Randstad Nederland
4 april 2016 om 11:43
Alje Kuiper
directeur strategie en innovatie bij Randstad Groep Nederland
4 april 2016 om 8:21
Youri Pieters
Projectingenieur bij Van Hattum en Blankevoort
3 april 2016 om 7:25
Ronny Verwater
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
1 april 2016 om 20:47
Thom Wildeboer
Manager Verwerving bij Heijmans Infra
1 april 2016 om 17:13
Mathieu Clerkx
Directeur bij Bloem Civieltechniek BV
1 april 2016 om 15:03
Jeroen Bargeman
Strategisch Inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst
1 april 2016 om 14:41
Lotte Keur
Contractmanager Inhuur bij Rijkswaterstaat, Corporate Dienst
1 april 2016 om 12:22
Aart-Jan Schouten
Projectleider bij Van Hattum & Blankevoort (Volker Wessels)
1 april 2016 om 11:41
Bobby Ham
Projectleider bij Heijmans
31 maart 2016 om 18:01
Olaf Dirkx
Adjunct Directeur bij Wagemaker.nl
31 maart 2016 om 17:59
Olaf Dirkx
Adjunct Directeur bij Wagemaker
31 maart 2016 om 16:45
Bas Nobel
Salesmanager bij Vermaat
31 maart 2016 om 14:45
Henner de Vries
Commercieel Manager bij Van der Wiel Holding BV
31 maart 2016 om 11:28
Aaron van Diermen
Marketing medewerker bij Traffic & More
31 maart 2016 om 9:10
Monique Hut
Coördinator commercieel team bij Van der Wiel te Drachten
31 maart 2016 om 9:08
Monique Hut
Coördinator commercieel team bij Van der Wiel te Drachten
31 maart 2016 om 8:44
Jade Wissink
Afdelingshoofd Communicatie & Strategie Ruimte voor de Rivier bij Rijkswaterstaat
31 maart 2016 om 8:34
Dennis Hut
Operationeel manager / Manager adviesgroep Milieu & Ruimte bij MH Poly
31 maart 2016 om 8:12
Bart Koerts
Risicomanager bij Mobilis | TBI
31 maart 2016 om 7:32
Jasper Hagen
Projectleider bij BAM Infra
30 maart 2016 om 21:24
Nikki van Leeuwen
Projectcoordinator bij VolkerInfra
30 maart 2016 om 20:00
Roger Feller (PKZ)
Hoofd Infratechniek bij Kragten
30 maart 2016 om 20:00
Roger Feller
Hoofd Infratechniek bij Kragten
30 maart 2016 om 15:14
Jorrit Woltman
Sales manager bij Eurest Nederland
30 maart 2016 om 15:10
Marielle Hintzen
Senior adviseur bij HTC Advies
30 maart 2016 om 15:10
Frank Wormgoor
Manager Corporate Mobiliteitscentrum en Organisatie-advies bij Rijkswaterstaat
30 maart 2016 om 15:09
Jef vd Wetering
Segment operations director Government bij Sodexo
30 maart 2016 om 15:09
Rosmaryn Wessselman
Managing Director bij Sensz BV
30 maart 2016 om 15:09
Jef vd Wetering
Segment operations director Government bij Sodexo
30 maart 2016 om 15:08
Alexander Lindeboom
Operationeel Directeur bij AAFM Facility Management
30 maart 2016 om 15:08
Jan Erik Stijnman
Manager Delivery bij Doxis
30 maart 2016 om 15:07
Bernt Bouwmeester
Algemeen Directeur bij AAFM Facility Management
30 maart 2016 om 15:07
Frank A.M. Jansen
Manager Gebouwbeheer bij BAM Accomodatie Asset Management
30 maart 2016 om 15:06
Elly Cornelissen
Projectdirecteur bij BAM
30 maart 2016 om 15:06
Harald Herngreen
Operationeel manager bij Randstad Nederland
30 maart 2016 om 15:06
Rob Heijink
Categoriemanager Catering Rijksoverheid bij RWS
30 maart 2016 om 15:06
Erik Aartsen
Sr. Adviseur bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat
30 maart 2016 om 15:06
Titia Beuker
Commercieel manager bij Doxis Informatiemanagers
30 maart 2016 om 15:06
Arjan Ester
Directeur bij Aebi Schmidt Nederland
30 maart 2016 om 15:05
Reiant Mulder
Algemeen Directeur bij Randstad Nederland
30 maart 2016 om 15:04
Marieke van der Aa
Categoriemanager Duurzame inzetbaarheid bij Rijkswaterstaat
30 maart 2016 om 15:04
Rini Donker
Senior adviseur bij Rijkswaterstaat
30 maart 2016 om 15:04
Jan de Vries
Directeur bij ODV Maritiem
30 maart 2016 om 15:04
Margriet van Dijken
Directeur bij HTC advies
30 maart 2016 om 15:03
Ellen Hümmels
Hoofd IUC BV bij Rijkswaterstaat
30 maart 2016 om 15:03
Otto van Stekelenburg
Accountdirector bij YACHT BV
30 maart 2016 om 15:03
Herman van Hunnik
Directeur Contract Sales Benelux bij Office Depot
30 maart 2016 om 15:01
Frank Wormgoor
Manager Corporate Mobiliteitscentrum en Organisatie-advies bij Rijkswaterstaat
30 maart 2016 om 10:59
Frank Schrver
Algemeeen Directeur Corporate Dienst bij RWS
30 maart 2016 om 10:55
Jan Willem Strebus
Directeur bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel
30 maart 2016 om 9:43
Martin van Noort
Operations Manager bij Tein Technology BV
30 maart 2016 om 8:30
Jan Clement
Directeur bij Krinkels B.V.
30 maart 2016 om 6:23
mario penzen
Directeur Bedrijfsvoering en Inkoop bij Rijkswaterstaat
29 maart 2016 om 19:40
Eduard Figee
Manager bij Heijmans Infra B.V.
29 maart 2016 om 15:57
Remco Hofstede
contractmanager SO2/ klantverantwoordelijke bij Grontmij/Sweco
29 maart 2016 om 15:56
Willem Driest
Divisiemanager Biogas & duurzame energie bij Van Der Wiel B.V.
29 maart 2016 om 15:12
Jaap Verhoeff
Financieel Directeur bij Van Hattum en Blankevoort
29 maart 2016 om 8:28
Thomas van Gerwen
Commercieel directeur bij Heijmans
25 maart 2016 om 16:12
Ir P. Blonk
Directeur bij Rana Advies
24 maart 2016 om 22:39
Jan Bosmans
DGA bij BB-G.NL EASYLATIONWALL.COM
24 maart 2016 om 9:24
Jules Crijnen
gebiedsontwikkelaar bij ZOwonen
24 maart 2016 om 8:00
Evert Lemmen
CEO bij Strukton Worksphere
23 maart 2016 om 21:58
Godard Kloos
Partner bij ReFit | New Vision - reinventing the fit
23 maart 2016 om 21:25
Teake Brunia
Adviseur / Senior Projectmanager bij Royal HaskoningDHV
23 maart 2016 om 20:53
Roy Zöld
Commercieel manager / Senior vastgoedadviseur bij PVM
23 maart 2016 om 17:31
Mischa Coenen
Maintenance manager bij ZOwonen
23 maart 2016 om 11:06
John Dumont
Procesleider Herstructurering bij ZOwonen
23 maart 2016 om 8:01
Danny Lamarti
Project Ingenieur bij Volker InfraDesign
21 maart 2016 om 12:03
Roeland de Weerd
Senior Adviseur Consultant bij Adviesbureau Cirkel
18 maart 2016 om 15:35
Rindert van Dalen
Assetmanager bij Rijkswaterstaat Midden Nederland
18 maart 2016 om 10:22
Leo Molenbroek
Raadgevend Adviseur Constructies bij Heijmans
18 maart 2016 om 10:11
Niels van Olffen
Key accountmanager bij Aebi Schmidt Nederland BV
18 maart 2016 om 10:10
DOutsen Swierstra
Adviseur contract- en projectmanament bij Royal HaskoningDHV
18 maart 2016 om 9:50
Sven Louwers
Senior Adviseur bij Deerns
18 maart 2016 om 9:08
Maartje Beltman
Senior Adviseur bij Rijkswaterstaat
18 maart 2016 om 8:56
Roger Feller
Hoofd Infratechniek bij Kragten
18 maart 2016 om 8:55
Roger Feller
Hoofd Infratechniek bij Kragten
18 maart 2016 om 8:35
Marc Jacobs
Contractmanager bij Rijkswaterstaat PPO
18 maart 2016 om 7:56
Karin Verweij
Contractmanager Variabel Onderhoud Zuid-Nederland bij Rijkswaterstaat
17 maart 2016 om 13:23
Bart Mante
Projectmanager bij Royal HaskoningDHV
16 maart 2016 om 15:44
Stefan van der Voorn
Contractmanager A16 Rotterdam bij Rijkswaterstaat
16 maart 2016 om 14:12
Bob Rutjes
Adviseur Inkoop- en Contractmanagement PPO bij Rijkswaterstaat
16 maart 2016 om 13:51
Aline Arends
Portfoliomanager bij RWS
15 maart 2016 om 14:26
Tim Benard
Adviseur Omgeving Productielijn A wegen Oost Nederland bij Rijkswaterstaat
15 maart 2016 om 13:41
Peter van Duijvenbode
Sales Manager bij Siemens Nederland N.V.
15 maart 2016 om 10:44
Rienus de Vries
directeur bij KWS
14 maart 2016 om 16:12
Rick Schuller
Manager Technisch Beheer bij Alewijnse BV
14 maart 2016 om 13:02
Michel Geertse
beleidsmedewerker juridische zaken bij BNA
14 maart 2016 om 8:14
Arjen den Hollander
Businessprocess manager bij Integraal Management Buro
13 maart 2016 om 15:05
Erik Narold
Directeur bij Infrahuis BV
13 maart 2016 om 13:46
Shahid Suddle
Partner / dga bij BaMa Company b.v.
13 maart 2016 om 13:44
Shahid Suddle
Partner / dga bij WerkenTijdensStudie b.v.
13 maart 2016 om 12:30
Eddy P. Pot
partner/ dga bij WerkenTijdensStudie b.v.
13 maart 2016 om 12:26
Eddy P. Pot
partner/ dga bij BaMa Company b.v.
11 maart 2016 om 18:42
Warner van Hattem
Adviseur bij Rijkswaterstaat
11 maart 2016 om 16:58
Dik Rouwenhorst
Hoofd Werkwijze Kwaliteit Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat
11 maart 2016 om 13:59
Hans van Zwol
Projectmanager bij Rijkswaterstaat
11 maart 2016 om 10:17
Arthur Bernaerts
Adviseur Inkoop&Contractmanagement bij Rijkswaterstaat
11 maart 2016 om 9:43
Jeroen Vermare
projectcontroleer bij Rijkswaterstaat
11 maart 2016 om 8:47
Robert Bos
directeur Volker Infra bij Volker Wessels
11 maart 2016 om 8:45
Robert Bos
directeur bij Volker Wessels
10 maart 2016 om 23:12
Anoek van den Boomen
Manager Human Resources en Communicatie bij Van Hattum en Blankevoort
10 maart 2016 om 21:43
Jeroen Bonekamp
Directeur Projecten bij Van Hattum en Blankevoort
10 maart 2016 om 10:55
Jil Ligterink
Directeur bij Van Hattum en Blankevoort
10 maart 2016 om 10:54
Jil Ligterink
Directeur bij Van Hattum en Blankevoort
10 maart 2016 om 7:40
Harry Verboon
Directeur bij Verboon Maasland bv
9 maart 2016 om 23:38
Albert Martinus
Directeur bij Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. Hellevoetsluis
9 maart 2016 om 22:34
Niek Ridderbos
Directeur bij Volker Infra Design
9 maart 2016 om 15:45
Bart Muller
Bedrijfsleider bij Elja Beton- en Waterbouw
9 maart 2016 om 14:12
Marco Wienholts
Technical Consultant bij Tvilight
9 maart 2016 om 12:51
Ron van den Boom
Hoofd Inkoopexpertise bij Rijksvastgoedbedrijf
8 maart 2016 om 20:30
Peter Poell
Projectmanager bij BAM Woningbouw
8 maart 2016 om 17:03
Henric van der Wouden
eigenaar bij Managementbureau van der Wouden
8 maart 2016 om 15:42
Bart Hogenbosch
Marketingcommunicatie manager bij BAM Infra Nederland
8 maart 2016 om 15:37
Janko Haaksema
Eigenaar bij HAConnect
8 maart 2016 om 15:34
Rob Henneveld
Project- en Contract Manager bij PRO6 managers
8 maart 2016 om 12:23
Henk de Hartog
CO2, most friendly lighting (mfl ) bij info@hmap.nl
8 maart 2016 om 10:29
Hilgard van Alphen
Manager bedrijfsprocessen en duurzaamheid bij Van Hattum en Blankevoort
7 maart 2016 om 15:54
Bart Couwenberg
Projectmanager bij Heijmans Infra
4 maart 2016 om 16:07
Bert Polak
Projectmanager PPO bij Rijkswaterstaat
4 maart 2016 om 15:47
Henk van den Bosch
Project-/programmamanager bij Rijkswaterstaat
4 maart 2016 om 13:16
Mariëlle Cats
Projectmanager bij Royal HaskoningDHV
4 maart 2016 om 11:58
Ilse Siebrand-Oosterhuis
Contractmanager SO2.0 bij Royal HaskoningDHV
4 maart 2016 om 11:57
Esther van den Akker
Projectmanager bij Royal HaskoningDHV
4 maart 2016 om 11:56
Jeroen Kamer
Consultant bij Royal HaskoningDHV
3 maart 2016 om 22:08
Ottilie Laan
Advocaat bij Blumstone advocaten
3 maart 2016 om 18:16
Gerald Paalman
Algemeen Directeur bij Aveco de Bondt bv
3 maart 2016 om 11:25
Renée van Ophem
Senior inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat CIV
3 maart 2016 om 10:35
Rick Steijns
senior adviseur inkoop bij Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
2 maart 2016 om 15:37
Nancy Martens
inkoopmanager bij Rijkswaterstaat
2 maart 2016 om 15:29
Valerie Diemel
Adviseur Techniek bij Rijkswaterstaat
2 maart 2016 om 14:18
Erik Evers
sr. adviseur Prestaties Netwerken Hoofdwatersysteem bij Rijkswaterstaat
2 maart 2016 om 12:09
Gert-Jan Vermeulen
Directievoorzitter Heijmans Infra bij Heijmans
2 maart 2016 om 10:22
Paul Feitz
senior adviseur inkoop bij Rijkswaterstaat Grote Proecten en Onderhoud
1 maart 2016 om 19:29
Bart van der Roest
project- en contractmanager bij Rijkswaterstaat
1 maart 2016 om 17:59
Niels Haenen
Business Development Manager bij Dynniq
1 maart 2016 om 15:51
Frank Bekooij
Directeur Strukton Civiel B.V. bij Strukton Civiel bv
1 maart 2016 om 14:08
Mariëtte Horsch
Deskundig Inventariseerder Asbest bij BKK Bouwadvies bv
1 maart 2016 om 13:39
Anton Kösters
project manager bij Rijkswaterstaat CIV
1 maart 2016 om 13:30
Léon Brinkman
Senior Adviseur Inkoopbeleid en -strategie bij Rijkswaterstaat
1 maart 2016 om 10:50
Mark Eichner
Projectmanager bij Rijkswaterstaat
1 maart 2016 om 10:24
Stephanie van de Ven
Informatie Analist bij Rijkswaterstaat
29 februari 2016 om 23:02
Herma Zijlmans
Leveranciersmanager/kwartiermaker bij Rijkswaterstaat
29 februari 2016 om 11:55
Bert van Dijk
Directeur bij van Dijk Infraconsultancy B.V.
29 februari 2016 om 10:57
Leon Wijnker
Projectleider bij Rijkswaterstaat
29 februari 2016 om 8:44
Geert-Jan Naaijkens
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
28 februari 2016 om 21:59
Lars Teulings
Directeur Productie en Projectmanagement bij RWS
26 februari 2016 om 16:33
J.J. Tiemersma
DGA bij Cubic Square BV
26 februari 2016 om 12:10
W.J.A. van Vliet
Adviseur geluidmaatregelen bij RWS GPO
26 februari 2016 om 9:37
Edwin de Kant
Senior Projectmanager bij Aveco de Bondt
26 februari 2016 om 9:22
Frank van Beek
Sr Adviseur afdeling Bruggen en Viaducten bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
25 februari 2016 om 17:07
Sengkerij, Junus
Functioneel Beheerder WPR RWS bij Rijkswaterstaat GPO
25 februari 2016 om 15:56
Joris Volwerk
Sr. Adviseur Werkwijze en Processen Aanleg en Onderhoud bij Rijkswaterstaat
25 februari 2016 om 15:34
Frans Hendrikx
Project-/programmamanager bij Rijkswaterstaat GPO
25 februari 2016 om 14:42
Walter Steltenpool
regiodirecteur bij BAM Infra
25 februari 2016 om 14:12
Remy van den Beemt
Hoofd Technologie bij BAM Infra
25 februari 2016 om 13:48
Kristin Nelis
Inkoopmanager bij Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud
24 februari 2016 om 20:35
Bart van Roy
Directeur bij Bouwmij Janssen BV
24 februari 2016 om 19:07
Peter Thijssen
Directeur bij BAM Bouw en Techniek bv Regio #Zuid
24 februari 2016 om 15:31
Mark Nellen
Projectmanager bij BAM Woningbouw
24 februari 2016 om 15:25
Jeffry Savelkoul
Commercieel Manager bij BAM Woningbouw
24 februari 2016 om 14:54
Stefan Weghorst
Directeur bij van Hattum en Blankevoort
24 februari 2016 om 14:29
Joris Janissen (PKZ)
directeur bij Kragten
24 februari 2016 om 8:06
Hans Kooijman
Directeur bij Dura Vermeer Beton- en Waterbouw bv
24 februari 2016 om 7:58
Stephan Zeegers
Regio coordinator Samen Slimmer Bouwen bij Bouwbedrijven Jongen
23 februari 2016 om 23:07
Rob Schreurs
Directeur bij Aannemersbedrijf Jongen Landgraaf BV
23 februari 2016 om 22:17
Maurice Hensgens (PKZ)
Directeur productie bij Aannemersbedrijf Jongen-Meulen bv
23 februari 2016 om 18:36
Marcel Reiner (PKZ)
Directeur bij Caris & Reiner B.V. Installatietechniek
23 februari 2016 om 11:43
Karel de Graaff
Directeur bij Evers Partners Raadgevend Ingenieursbureau BV
23 februari 2016 om 10:58
Diederick Barendsz
Projectontwikkelaar bij ZOwonen
23 februari 2016 om 8:47
Peter van Wegberg PKZ
alg. Directeur bij Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert BV
23 februari 2016 om 7:43
Maurice van Avesaath
directeur bij LSB GROEP
22 februari 2016 om 22:40
Bas Herberigs
DGA bij Maasveste Berben Bouw
22 februari 2016 om 21:57
Joeri Voorn
Strategisch Inkoper bij ZOwonen
22 februari 2016 om 17:18
Robbert de Ridder
Directeur bij Oxand BV
22 februari 2016 om 14:43
Gerbrand Borgdorff
Directeur bij Theateradvies bv
19 februari 2016 om 12:15
Piet Jansen
Projectmanager bij P.in.PM
18 februari 2016 om 16:26
Danou Veenhof
Hoofd Inkoopadvies GPO bij Rijkswaterstaat
18 februari 2016 om 11:44
Jan Statema
rentmeester-taxateur, directeur bij Adviesbureau STATEMA bv
17 februari 2016 om 9:23
Natalie Hofman
Voorzitter bij FMN
16 februari 2016 om 21:15
Michel Mulder
Projectdirecteur bij BESIX Nederland
16 februari 2016 om 8:27
Wim Dekker
bij
16 februari 2016 om 8:13
Maarten Reijgersberg
Alg. directeur bij Van der Wiel Holding B.V.
15 februari 2016 om 13:33
Ton VIsser
Commercieel directeur bij Visser Elektrotechniek
14 februari 2016 om 21:18
Peter de Groot
Manager Strategie & Marketing bij Strukton Civiel
13 februari 2016 om 19:36
Jan Kramer
Business Consultant Mobiliteit bij Bostec
13 februari 2016 om 8:33
Eric Mulders
Commercieel Manager bij BAM Infra Verkeerstechniek bv
13 februari 2016 om 8:22
Arno van Kuilenburg
Projectmanager bij Vialis (Volker Wessels)
12 februari 2016 om 14:50
Thimo Sommer
Consultant bij TEYLER Consultancy
12 februari 2016 om 10:34
Usman Ishfaq
Student Systems Engineer bij TU Delft/BESIX
11 februari 2016 om 9:29
Emiel Stal
Projectmanager en adviseur bij APPM
10 februari 2016 om 20:37
Jos Hillen
adviseur en manager voor droge en natte infrastructuurprojecten bij Twynstra Gudde
10 februari 2016 om 17:46
Edwin Thie
Hoofdconstructeur bij ARUP
10 februari 2016 om 13:01
Dick van den Heuvel
senior projectmanager bij Heijmans
10 februari 2016 om 12:00
Ad Maris
ZZP ICT bij AD Questo (www.adquesto.nl)
10 februari 2016 om 10:57
René Brueker
Tender manager bij Strukton
9 februari 2016 om 14:38
Jan Kuperus
Gebiedsadviseur bij Rijkswaterstaat
9 februari 2016 om 9:02
Rex Holtrop
Tendermanager bij Dynniq (voorheen Imtech Traffic en Infra)
9 februari 2016 om 8:21
Sjaak Verhelst
Medewerker projectverwerving bij Van den Herik Sliedrecht
8 februari 2016 om 20:49
Machiel Karels
consultant bij DWA
8 februari 2016 om 20:48
Machiel Karels
consultant bij DWA
8 februari 2016 om 20:46
Dylan Koenders
Adviseur bij Rijkswaterstaat
8 februari 2016 om 18:17
IJme Poortvliet
adviseur bij Geomaat
8 februari 2016 om 14:13
Arja Kapitein
Value facilitator bij Arja Kapitein Advies
8 februari 2016 om 10:34
Frank Heijerman
Projectmanager bij Dura Vermeer
8 februari 2016 om 8:57
Joost de Vogel
Projectorganisator bij De Klerk Waterbouw
8 februari 2016 om 8:24
Jules Janssen
Projectmanager bij Dura Vermeer
5 februari 2016 om 12:50
A. de Jong
Projectdirecteur bij Dura Vermeer Divisie Infra BV
4 februari 2016 om 14:06
C. Jonker
Projectleider bij Van den Herik Sliedrecht
3 februari 2016 om 22:08
Sophie Schut
Sr. Projectmanager bij Strukton Integrale Projecten
3 februari 2016 om 20:55
Gijs Naarding
Directeur bij Dura Vermeer Divisie Infra BU GP
3 februari 2016 om 10:57
Mireille Götz
Programmamanager bij Rijkswaterstaat
3 februari 2016 om 9:20
Ton de Jong
Bestuurder bij Grontmij Nederland (part of Sweco)
2 februari 2016 om 21:01
Harold van Steeg
Projectmanager bij To Interface Projects BV
2 februari 2016 om 15:25
Arjen Schutte
algemeen directeur bij Balance
2 februari 2016 om 15:19
Daan Stuit
Voorzitter bij MKB Infra
2 februari 2016 om 15:17
Peter Oosterloo
Projectleider bij Rijksvastgoedbedrijf
2 februari 2016 om 12:57
Jeroen Dunnebacke
Hoofd Projectbeheersing bij BAM Infra
2 februari 2016 om 11:51
Wim Anemaat
directeur Inkoop- en Contractmanagement bij Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
2 februari 2016 om 9:56
Martin van der Waal
Adviseur management- en projectondersteuning bij M. van der Waal Consultancy
1 februari 2016 om 19:17
Sabine van der Hoek
Organisatieadviseur bij PRO6 managers
1 februari 2016 om 16:59
Peter van der Knaap
Hoofd InkoopCentrum Informatievoorziening bij Rijkswaterstaat
1 februari 2016 om 15:02
Harm Telder
Zelfstandig manager/consultant bij Telder Consult
31 januari 2016 om 9:59
Trudi Hendriksen
Directeur bij Hendriksen Strategie en Advies
30 januari 2016 om 11:13
Anje van der Veen
Best Value & EMVI consultant bij VOLGEND HOOFDSTUK
29 januari 2016 om 13:49
Klaas-Jan Visser
Afdelingshoofd Business Development bij BAM Infra
29 januari 2016 om 10:21
Maxime Verhagen
voorzitter bij Bouwend Nederland
29 januari 2016 om 6:35
Peter Mathlener
Project- & Omgevingscoördinator bij Ipcon
28 januari 2016 om 15:47
Ben Spiering
Programma manager bij Rijkswaterstaat
28 januari 2016 om 15:13
Cindy van Son
Manager ingenieursdiensten bij PACER
28 januari 2016 om 14:40
Job Dura
Voorziter RvB bij Dura Vermeer groep
28 januari 2016 om 13:04
Jolande Baudet
Manager Proces en Omgeving Infra bij Heijmans
28 januari 2016 om 12:55
ir. Bon Uijting
Senior Adviseur bij Kamer van Koophandel
28 januari 2016 om 12:53
Jan Slager
Projectdirecteur bij Rijkswaterstaat
28 januari 2016 om 12:13
Erik van Dijk
Hoofd Werkvoorbereiding bij Van den Herik Sliedrecht
28 januari 2016 om 12:07
Daan Sperling
Voorzitter Raad van Bestuur bij TBI
28 januari 2016 om 11:52
Claudia Reiner
vicevoorzitter bij UNETO-VNI
28 januari 2016 om 9:44
Maar van Oord
directeur bij Boskalis
28 januari 2016 om 9:01
Hans Bekkers
Samenwerkingsbegeleider bij Nieuw Script
27 januari 2016 om 21:43
Dick Jonkers
Manager Openbaar Vervoer bij Provincie Utrecht
27 januari 2016 om 18:02
Jan-Pieter van Schaik
Managing Consultant bij AT Osborne
27 januari 2016 om 16:35
Wesley Veekman
Senior adviseur bij Rijkswaterstaat / PIANOo
27 januari 2016 om 16:27
Ronald van Barneveld
Directeur bij ProMa Consulting B.V.
27 januari 2016 om 11:33
Rob Berentsen
Adviseur projectbeheersing bij Wagemaker
27 januari 2016 om 11:26
Werner Tiemissen
Commercieel Directeur bij Kurstjens BV
27 januari 2016 om 11:02
Hendrik Postma
Voorzitter van de Vereeniging van Waterbouwers bij Boskalis Nederland
27 januari 2016 om 11:01
Henry Bleker
Adviseur Sociale Zaken en Opleidingen bij Vereniging van Waterbouwers
27 januari 2016 om 10:54
Jan-Mark van Mastwijk
Algemeen Directeur bij De Vries & van de Wiel
27 januari 2016 om 9:59
Henrie van Buuren
Projectleider / business developper bij VolkerRail
27 januari 2016 om 9:56
Lea van Vlier
Adviseur Sociale Zaken en Opleidingen bij Vereniging van Waterbouwers
26 januari 2016 om 23:27
Daan Boddeke
Associate director bij Arup B.V.
26 januari 2016 om 21:12
Jan-Hendrik Vos
Adviseur inkoop en contracten/ Directeur bij in2Contracts
26 januari 2016 om 20:57
Sander den Blanken
Directeur Arup Nederland bij Arup bv
26 januari 2016 om 17:29
Erik van der Noordaa
Voorzitter Raad van Bestuur bij Ballast Nedam
26 januari 2016 om 16:38
Johan Dekker
Directeur bij Reford Projectbeheersing
26 januari 2016 om 15:40
Tirza Huisingh
Organisatieadviseur bij Bureau de Bont
26 januari 2016 om 13:29
Arie Schaap
Directeur bij De Klerk Waterbouw
25 januari 2016 om 21:00
Willem Verstraaten
Projectmanager bij Volker Infra BV
25 januari 2016 om 20:49
Arco Meerkerk
Projectmanager bij Volker Infra BV
25 januari 2016 om 16:16
Martijn Smitt
directeur bij BAM Infra
25 januari 2016 om 15:30
Johan van Alphen
omgevingsmanager bij Tauw bv
25 januari 2016 om 13:37
Mark Baan Hofman
Consultant bij Croon Elektrotechniek
25 januari 2016 om 13:32
Linda Docters van Leeuwen
Managing Business Consultant bij Oxand
25 januari 2016 om 13:02
Herman v.d. Horst
Businessmanager bij Movares
25 januari 2016 om 11:26
Gerold Schaap
Tendermanager bij TBI Mobilis
24 januari 2016 om 21:32
Micha Sijtsma
Projectmanager en adviseur bij APPM
24 januari 2016 om 19:50
Bart Bouwens
sr. Consultant / Accountmanager bij Movares
23 januari 2016 om 14:51
FRED KLOET
Partner bij PROCOS Nederland BV
23 januari 2016 om 11:01
Jon Bellis
Managing Consultant Infrastructuur bij APPM
22 januari 2016 om 18:29
Cees Orij
Afdelingshoofd Technisch Management bij Rijkswaterstaat
22 januari 2016 om 13:44
Carlita Vis
adjunct-directeur bij TBI Mobilis
22 januari 2016 om 13:00
Hans Pieter Heger
Captain bij Captain Co Creation
22 januari 2016 om 11:59
Hans Pieter Heger
Calculator/projectvoorbereider bij Van der Werff Groep Alphen aan den Rijn
21 januari 2016 om 22:44
Maarten Tiedemann
Manager bij Heijmans Infra
21 januari 2016 om 17:07
René Valkenburg
Directeur Systeemintegratie & Techniek bij Heijmans Infra
21 januari 2016 om 16:44
Pjotr Mak
Manager Kunstwerken bij VolkerRail
21 januari 2016 om 14:14
Helena Hernandez Chamorro
Senior adviseur bij Rijkswaterstaat / PIANOo
21 januari 2016 om 13:34
Herman Spekman
bij BAM Infra Verkeerstechniek
21 januari 2016 om 11:48
Leonard van der Vorm
Projectmanager bij Van Hattum & Blankevoort
20 januari 2016 om 22:45
Jibbe Poppen
Tauw bij Deventer
20 januari 2016 om 13:18
L. Rusman
projectmanager bij Ingenieursbureau gemeente Amsterdam
20 januari 2016 om 12:27
Karst Beens
Algemeen directeur bij Tebezo Waterbouw & Nautische dienstverlening
20 januari 2016 om 9:46
Leon P.I.M. Hombergen
Senior adviseur/Universitair docent bij Rijkswaterstaat/TUDelft
20 januari 2016 om 9:34
Stephan van Tilburg
Technisch manager bij Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
20 januari 2016 om 8:25
Michiel van Rij
Managing Director bij BAM PPP NL & BE
19 januari 2016 om 14:08
Joeri haezebrouck
Procesmanager bij VolkerInfra
19 januari 2016 om 14:04
Cees Buijs
Strategisch Adviseur bij Stadsontwikkeling Rotterdam
19 januari 2016 om 13:51
Niels Willemsen
projectmanager bij Royal HaskoningDHV
19 januari 2016 om 13:30
Annemieke Sietses
Senior Adviseur Innovatie en Markt bij Rijkswaterstaat
19 januari 2016 om 10:22
Henry Schaap
Bedrijfsleider bij De Klerk Waterbouw
19 januari 2016 om 9:24
Paul Peekel
Directeur BU PPS Projecten bij Strukton Integrale Projecten
19 januari 2016 om 9:12
Hans Helder
Hoofd business unit Planstudies en Procesmanagement bij Witteveen+Bos
19 januari 2016 om 8:59
Marco van den Berg
Bedrijfsleider bij De Klerk Waterbouw
19 januari 2016 om 8:51
Mark Raming
sr. contractmanager bij Ballast Nedam en www.bouwtafel.nl
19 januari 2016 om 8:14
Jelle Dijkstra
Divisiedirecteur bij Dura Vermeer Divisie Infra
18 januari 2016 om 22:06
Paulus Eckhardt
Sectorleider Contractors bij Arcadis
18 januari 2016 om 17:17
Menno van Dijk
projectleider bij VINU
18 januari 2016 om 16:07
Han van Ooste
Projectdirecteur PPS-projecten bij Ballast-Nedam
18 januari 2016 om 15:36
Madelene van den Berg
Senior Jurisdisch Adviseur bij Grote Projecten en Onderhoud (GPO) bij Rijkswaterstaat
18 januari 2016 om 15:22
jurian bakker
Werkvoorbereider bij Van Oord Nederland
18 januari 2016 om 12:57
Ine Frings
Directeur Heijmans Infra - Assetmanagement bij Heijmans
18 januari 2016 om 12:56
Pim van der Knaap
Algemeen Directeur bij Boskalis Nederland
18 januari 2016 om 12:51
Eric Versteeg
eric.versteeg@tauw.com bij 06-53387672
18 januari 2016 om 12:30
Bertil Poelman
Directeur Business Development bij Strukton
18 januari 2016 om 12:24
Peter Heida
Projectmanager bij VINU.
18 januari 2016 om 10:44
Wim Vermeule
Bedrijfsleider Rivierlocaties bij K3Delta
18 januari 2016 om 10:31
Alexander Heeren
Commercieel directeur infra bij BESIX Nederland
18 januari 2016 om 9:34
Harold Lek
directeur bij VINU
18 januari 2016 om 9:29
Nicolien van Eeden
Junior Projectleider bij VINU. & Captain Co-creation
18 januari 2016 om 9:00
Joost Valk
Archutect Directeur bij Vital Places BV
18 januari 2016 om 8:50
Jeroen Terlingen
Manager ondersteunende afdelingen bij Van den Herik Sliedrecht
17 januari 2016 om 13:10
Jeroen Mooy
Beleidsmedewerker bij NLingenieurs bij Tauw
16 januari 2016 om 18:47
Guido Hagemann
Directeur Productie en Projectmanagement PPO bij Rijkswaterstaat
16 januari 2016 om 17:31
Emiel de Bruin
Directeur bij Dura Vermeer Ondergrondse Infra
16 januari 2016 om 13:58
Arend Nagel
Teammanager Kennis en Innovatie bij Hoogwaterbeschermingsprogramma
16 januari 2016 om 10:55
Tim Pallandt
Hoofd aanbestedingen bij Van den Herik Sliedrecht
16 januari 2016 om 10:53
Pepijn Peter
Algemeen Directeur bij Stema Systems BV
15 januari 2016 om 21:58
Gijs van Zalk
Project Manager bij Van Oord
15 januari 2016 om 20:33
Cor Jan Schouten
hoofd calculatie bij BAM Infra bv
15 januari 2016 om 20:15
Ingmar Ankone
Contractmanager grote projecten bij Rijkswaterstaat
15 januari 2016 om 18:11
Jaap Stam
Manager projecten Nederland bij Van den Herik Sliedrecht
15 januari 2016 om 15:12
m.rexwinkel@mobilis.nl
Hoofd Bedrijfsontwikkeling en Strategie bij Mobilis | TBI
15 januari 2016 om 14:59
Ulbo Faber
Adviseur bij Tedner Contract Happiness BV
15 januari 2016 om 14:11
Dick Laheij
Directeur bij Heijmans PPP
15 januari 2016 om 13:12
Cor Paans
directeur bij Paans Van Oord bv
15 januari 2016 om 11:27
Sander Lindemans
Projectmanager BU Grote Projecten bij Dura Vermeer Divisie Infra
15 januari 2016 om 10:57
Marijke Nagelkerke
senior juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat
15 januari 2016 om 10:54
Annuska Bloemert
Hoofd Inkoopcentrum GWW bij Rijkswaterstat
15 januari 2016 om 10:43
Erik Punt
directeur bij Eijkelboom BV
15 januari 2016 om 10:27
Jeroen Philtjens
Directeur bij Besix Nederland
15 januari 2016 om 10:14
Mark Graafland
Architect en Voorzitter Lighthouseclub Haaglanden bij Bureau Kroner Architecten Den Haag
15 januari 2016 om 9:58
Johan Hertong
Projectmanager bij De Klerk Werkendam
15 januari 2016 om 9:50
Peter de Visser
Hoofd Stadsbeheer bij gemeente Zoetermeer
15 januari 2016 om 9:33
Jan Schaart
directeur bij Van Oord
15 januari 2016 om 9:10
René Fronik
Algemeen Directeur bij Fronik Infra B.V. te Mijdrecht
15 januari 2016 om 7:37
Rob Haans
bestuurder bij De Alliantie
14 januari 2016 om 22:00
Carl van Zanten
Projectmanager bij Heijmans Projecten
14 januari 2016 om 21:49
Joëlle van Loon
Marktontwikkeling & Innovatie bij Heijmans Infra
14 januari 2016 om 21:11
Han Roebers
Afdelingshoofd bij Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 20:40
Jan Kets
voorzitter regiobestuur bij Bouwend Nederland Regio Randstad-Noord
14 januari 2016 om 20:30
Patrick de Laat
Projectmanager bij Baggerbedrijf De Boer | Dutch Dredging
14 januari 2016 om 20:27
Pieter Niemantsverdriet
Directeur business unit Grote Projecten bij Dura Vermeer Divisie Infra
14 januari 2016 om 20:18
Peter Kanninga
Tendermanager DBFM bij Boskalis Nederland
14 januari 2016 om 19:01
cees brandsen
HID bij Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 17:36
R.P.C. Dielwart
Raad van Bestuur bij Dura Vermeer Groep
14 januari 2016 om 17:13
L.C. Bouter
adviseur bij Leendert Bouter
14 januari 2016 om 16:35
Michel Klijn
Advocaat bij Houthoff Buruma
14 januari 2016 om 15:52
Joris van Papenrecht
Commercial Director Nederland & België bij BAM PPP
14 januari 2016 om 15:30
René Fronik
Algemeen Directeur bij Fronik Infra B.V. te Mijdrecht
14 januari 2016 om 15:10
Wim Holleman
topspecialist inkoop, markt en kosten bij Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 15:02
Koene Talsma
Divisiedirecteur bij Dura Vermeer Groep NV
14 januari 2016 om 14:55
John van Langeveld
businessmanager bij Movares Nederland B.V.
14 januari 2016 om 13:52
Nico de Koning
PPP Bid manager bij BESIX
14 januari 2016 om 13:48
Jan Hendrik Dronkers
Directeur Generaal bij Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 13:45
Arthur van Looij
procesadviseur Aanleg en Onderhoud bij Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 13:42
Paula Kuijpers
Sr Adviseur Markt en Inkoop bij Bestuurstaf Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 13:41
Gaico Jacobs
Strategisch Coördinerend Adviseur Markt Inkoop bij Bestuurstaf Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 13:32
Peter de Jong
Contractmanager bij Rijkswaterstaat GPO
14 januari 2016 om 13:25
Joris Vijverberg
Adviseur bij Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 13:01
Remco Jacobs
Senior Development Manager bij BAM PPP
14 januari 2016 om 12:04
Peter Pols
Verkoop bij Dekker Grondstoffen
14 januari 2016 om 11:38
Iris Hendriksen
Advocaat bij Stibbe
14 januari 2016 om 11:28
Ferry van Wilgenburg
Zelfstandig ondernemer bij @FerryWilgenburg
14 januari 2016 om 11:12
Jos Karsten
DGA bij JLD Contracting BV
14 januari 2016 om 10:57
Paul Steeghs
Commercial Director bij Atlas Professionals
14 januari 2016 om 10:56
Ron de Groot
algemeen directeur bij De Klerk Werkendam BV
14 januari 2016 om 10:27
Roelof Triemstra
wnd Directeur Inkoop- en Contractmanagement bij Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 10:19
Anke Zindler
Adviseur bij Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 10:07
gijsbert
Implementator Innovatiegericht Inkopen bij Rijkswaterstaat
14 januari 2016 om 9:59
Annelies van Remmerden
Regiodirecteur Zuidwest bij Movares Nederland B.V.
14 januari 2016 om 9:57
Hans J.A. van Leeuwen
Algemeen directeur bij DGMR Raadgevende Ingenieurs BV
14 januari 2016 om 9:43
Chris Klunder
Adviseur Markt- & Leveranciersmanagement bij Rijkswaterstaat & Captain Co-Creation
14 januari 2016 om 9:38
Niek Evers
Trainee / Junior adviseur bij Aveco de Bondt
14 januari 2016 om 9:32
Peter Neijts
Projectmanager bij Tauw
14 januari 2016 om 9:26
Menno de Jonge
Senior Business Development Manager bij Autodesk
14 januari 2016 om 9:15
Jordi de Man
Hoofd Bedrijfsbureau bij Dura Vermeer
14 januari 2016 om 9:13
Floor Felten
Directeur Assetmanagement bij Schiphol Group
14 januari 2016 om 9:09
Jeroen Winkelmolen
Adviseur bij Megaborn
14 januari 2016 om 8:36
Wim Borsboom
branchemanager Infratechniek bij UNETO-VNI
14 januari 2016 om 8:27
Mascha van Vuuren – Sanders
Algemeen Directeur bij Cofely Energy & Infra BV
14 januari 2016 om 7:45
Jacco Buisman
directeur bij Movares
14 januari 2016 om 0:15
Robert Stuurman
clusterhoofd Beheer Openbare Ruimte & Infrastructuur bij CROW
13 januari 2016 om 23:37
Ralph Peeters
Directeur bij Dura Vermeer
13 januari 2016 om 23:29
Arnoud de Bruijne
Adviseur bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 23:01
Louis Prompers
Directeur bij Prompers Projectmangement BV
13 januari 2016 om 21:24
Alex Jansen
Algemeen directeur bij 2ndSense
13 januari 2016 om 20:44
Theo Winter
RvB lid bij Dura Vermeer
13 januari 2016 om 20:34
Jean Polet
General Manager Europe bij Besix
13 januari 2016 om 19:43
Erik van Hoorn
calculator bij GMB Civiel
13 januari 2016 om 19:16
giedie Heijmans
zelfstandig ondernemer in de infra bouw bij HIS
13 januari 2016 om 18:46
Ruben van Ardennne
Captain bij Captain co-creation
13 januari 2016 om 17:44
René Bleeker
Directeur Projectbureau Bouwzaken bij Radboudumc
13 januari 2016 om 17:39
Ans Rietstra
Algemeen directeur Stadsbeheer bij Gemeente Den Haag
13 januari 2016 om 17:24
Paul Rutte
Directeur bij Nsstations
13 januari 2016 om 17:16
Arnoud van Vliet
Secretarisdirecteur bij Waterschap Hollandse Delta
13 januari 2016 om 17:09
Iman Koster
directeur bij CROW
13 januari 2016 om 17:09
jaap van der weele
commercieel manager / afdelingshoofd bij grontmij (part of sweco)
13 januari 2016 om 17:08
Jacolien Eijer
Directeur bij NLingenieurs
13 januari 2016 om 17:07
Jaap Kruijt
Directeur bij Mourik
13 januari 2016 om 17:07
Annemieke Nijhof
Algemeen directeur Tauw Group bij Tauw Group
13 januari 2016 om 17:06
Karin Sluis
algemeen directeur bij Witteveen+Bos
13 januari 2016 om 17:06
Jan-Jochem Puite
Business Developer bij Van Hattum en Blankevoort
13 januari 2016 om 17:05
Lizzy van Putte
Algemeen directeur bij GAREN2B
13 januari 2016 om 17:04
Heleen Herbert
CCO bij Heijmans
13 januari 2016 om 17:04
jaap kooman
Programmamanager bij netwerk regionale samenwerking
13 januari 2016 om 17:04
Ton Buijink
Directeur bij BAM Infra Projecten
13 januari 2016 om 17:04
Jan Willemsen
directeur Infra bij Croon Elektrotechniek BV
13 januari 2016 om 17:04
Joey Visser
Communicatiespecialist en technisch assistent bij Garden2B
13 januari 2016 om 17:04
Marten Klein
Lid directie bij Ingenieursbureau gemeente Amsterdam
13 januari 2016 om 17:04
Rob van Wingerden
CEO bij BAM
13 januari 2016 om 17:03
Rob Snijders
Sectorleider Rijkswaterstaat en Provincies bij Arcadis
13 januari 2016 om 17:03
Mark de Koning
Contractmanager bij Mobilis | TBI
13 januari 2016 om 17:03
Paul Oortwijn
Directeur bij Oortwijn-Consult
13 januari 2016 om 17:03
Erik Wagemaker
Directeur bij Ingenieursbureau Wagemaker
13 januari 2016 om 17:03
Fries Heinis
Algemeen directeur bij Bouwend Nederland
13 januari 2016 om 17:03
Gerrit van Zwol
Trainee/junior adviseur en Captain bij Aveco de Bondt (VolkerWessels)
13 januari 2016 om 17:02
Johan Vermeer
directeur PME bij gemeente Rotterdam
13 januari 2016 om 17:02
Bas Fokkema
Visual Harvester bij Captain Cocreation
13 januari 2016 om 17:02
Melanie Schultz van Haegen
Minister bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu
13 januari 2016 om 17:02
Bas Steegh
Tendermanager bij J.P. van Eesteren | TBI
13 januari 2016 om 17:02
Job Groot
Management Trainee bij Ballast Nedam
13 januari 2016 om 17:02
stef blok
minister v wonen bij bv nederland
13 januari 2016 om 17:02
Niels van Amstel
Manager bij Megaborn
13 januari 2016 om 17:01
Faye Hewitt
Projectmanager bij Gemeente Rotterdam
13 januari 2016 om 17:01
Dirk-Jan Vinke
Werkvoorbereider bij BAM
13 januari 2016 om 17:01
Jacqueline Schlangen
Adj directeur bij Mourik Infra
13 januari 2016 om 17:01
Peter Schoonderbeek
Projectmanager bij Ingenieursbureau amsterdam
13 januari 2016 om 17:01
Tom Gaaff
Adviseur Projectbeheersing bij PACER
13 januari 2016 om 17:01
Thea Smid-Verheul
Inkoopstrateeg bij Gemeente Utrecht
13 januari 2016 om 17:01
Koen van der Kroon
Contractmanager bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 17:01
danielle huiberts
voorzitter jong dura vermeer bij dura vermeer
13 januari 2016 om 16:36
Ruben van Ardennne
Captain bij Captain co-creation
13 januari 2016 om 16:15
Alexander Bloembergen
Captain bij Captain Co Creation
13 januari 2016 om 15:53
Klaas Jan Hoogendoorn
Organisatieadviseur bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 15:31
Louis Goorden
Inkoopstrateeg bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 15:27
Veronique Marks
Directeur Huisvesting bij TU/e
13 januari 2016 om 15:26
severine van den broek
inkoper bij rws
13 januari 2016 om 15:21
Ilja werkhoven
Directeur bij Bewuste Bouwers
13 januari 2016 om 14:52
Majorie Jans
Manager bij De Bouwcampus
13 januari 2016 om 14:49
Joris Meijaard
Directeur, Mngmt Kennisprogramma Bouwnijverheid bij MIR bv
13 januari 2016 om 14:30
Henri van der Kamp
Lid RvB bij VolkerWessels
13 januari 2016 om 13:21
Roger Mol
Hoofd inkoop RVB bij Rijksvastgoedbedrijf
13 januari 2016 om 13:21
Erik Staps
Eigenaar bij Erik Staps
13 januari 2016 om 12:37
Chris Stoffer
Directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 12:36
Jan Schaart
directeur bij Van Oord Nederland bv
13 januari 2016 om 12:36
jean luc beguin
lid bestuur van Rijkswaterstaat ( HID Programma's, projecten en onderhoud) bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 12:35
Richard Eertman
Afdelingshoofd bij RWS
13 januari 2016 om 12:35
Tessa Koene
Adviseur Innovatie en Markt bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 12:35
jan huijbers
dierecteur bij van den herik sliedrecht
13 januari 2016 om 12:35
Jeroen Dekker
Directeur bij De Vries & van de Wiel
13 januari 2016 om 12:35
Harry Zondag
strategisch adviseur baggermarkt bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 12:35
Hein van Laar
Commercieel Directeur bij Hakkers BV
13 januari 2016 om 12:35
Marian Vrolijk
hoofd Innovatie en Markt bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 12:35
Edwin Lokkerbol
directeur bij Vereniging van Waterbouwers
13 januari 2016 om 12:35
Edgar Keukenmeester
Hoofd programmabeheersing Ruimte voor de Rivier bij Rijkswaterstaat
13 januari 2016 om 12:34
Fay van Dongen
Beleidsmedewerker Markt bij Vereniging van Waterbouwers
13 januari 2016 om 12:07
Titia Siertsema
voorzitter bij UNETO-VNI
13 januari 2016 om 11:22
Richard Mulder
Adviseur Infrastructuur bij Bouwend Nederland
13 januari 2016 om 11:16
Gertjan Eg
Directeur bij ASTRIN - Association of Traffic Industries in the Netherlands